Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Ἐπίσκεψη Θεολόγου Λουκαΐτη, ἀπὸ Ἀμερικὴ στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο.
 Στὴν Πάτρα βρέθηκε γιὰ λίγες ἡμέρες ὁ Γιῶργος Γιαβρῆς, γυιὸς τοῦ Ἀλέκου καὶ τῆς Μαρίας Γιαβρῆ, ὁ ὁποῖος ζεῖ στὴ Νέα Ὑόρκη, εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Βοστώνης Ἀμερικῆς καὶ ἐργάζεται ὡς Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιερπισκοπὴς Ἀμερικῆς στὴ Νέα Ὑόρκη, ὑπό τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.
          Ὁ Γιῶργος διακρίνεται γιὰ τὸ ἦθος του καὶ τὴν σεμνότητά του, τὴν εὐσέβειά του καὶ τὴν ἐργατικότητά του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν θεολογική του κατάρτιση εἶναι γνώστης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ ψάλλει σὲ Ναὸ τῆς Νέας Ὑόρκης.
 Ὁ νεαρὸς Λουκαΐτης  συνδέεται ἀπὸ πολὺ μικρὸς ὅπως καὶ οἱ Γονεῖς του μὲ πνευματικοὺς δεσμοὺς μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομο, ἐκτὸς βεβαίως καὶ ἀπὸ τοὺς δεσμοὺς συγγενείας.
 Κατὰ τὴν ὀλιγοήμερη παραμονή του στὴν Πάτρα ὁ Γιῶργος ξεναγήθηκε στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Μονὲς τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν καί παρηκολούθησε λαμπρὲς ἐκδηλώσεις ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ περιεχομένου.
Μετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Πάτρα, βρέθηκε στοῦ Λουκᾶ καὶ τὴν Τρίπολη, γιά νά ἐπισκεφθῇ τοὺς συγγενεῖς του, ἐνῶ σύντομα θὰ ἀναχωρήσῃ γιὰ Ἀμερική.
Εὐχόμεθα νὰ τὸν δοῦμε σύντομα καὶ Κληρικὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου