Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Λουκαΐτικο Ἀντάμωμα 2017. (μέρος α)        Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ σὲ συγκινησιακὰ φορτισμένο κλῖμα πραγματοποιήθηκε τὸ Ἀντάμωμα τῶν Λουκαϊτῶν γιὰ τὸ 2017, στοῦ Λουκᾶ. Τὸν συντονισμὸ εἶχε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγοῦ τῶν ἐν Σικάγῳ Λουκαϊτῶν κ. Σπῦρος Καλατζῆς.
            • Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 30.7.2017, ἐτελέσθη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ .Χρυσοστόμου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Λουκᾶ π. Ἰωάννου Βήλου, τοῦ Ἐφημερίου Σημειάδων π. Χρίστου Σκλήφα καὶ τῶν Διακόνων Σεραφεὶμ καὶ Ἀνδρέου ἀπὸ τὴν Πάτρα.
             Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη σὲ μνῆμες καὶ θύμησες ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ μίλησε συγκινητικὰ γιὰ τὸν τόπο, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὴν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. Γιὰ τοὺς πρώτους μετανάστες στὸ ἐξωτερικό, γιὰ τὴν προκοπή τους, γιὰ τὴν διατήρηρη τῶν ἀξιῶν, ἠθῶν καὶ ἐθίμων, γιὰ τὴν ἀγάπη στὸ χωριὸ καὶ τὶς εὐεργεσίες. Ἀκόμα καὶ γιὰ ὅσους μένουν στὸ χωριὸ ἢ σὲ ἄλλα μέρη καὶ παρεκάλεσε ὅλους νὰ ἀγαποῦν πάντα τὸν ὡραῖο τόπο ἀπὸ ὃπου κατάγονται καὶ ἔζησαν τὰ ὡραιότερα χρόνια καὶ τὶς συγκινητικότερες στιγμὲς τῆς ζωῆς τους.
             Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη μνημόσυνο, ὑπὲρ πάντων τῶν ὅπου γῆς κεκοιμημένων Λουκαϊτῶν.
            •Τὸ ἀπόγευμα, ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Ἐγκαινίων, στὸν ἀνακαινισμένο χῶρο τοῦ πηγαδιοῦ στὴν τοποθεσία «Μπουγιέτα», πρὶν φθάσωμε στὸ χωριό. Καὶ ἐδῶ ὁ Σεβασμιώτατος, παρουσίᾳ πλήθους Λουκαϊτῶν καὶ ἄλλων ἀδελφῶν, μίλησε γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ πηγαδιοῦ καὶ ἐπήνεσε τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Σικάγῳ Λουκαϊτῶν καὶ ὅλους ὅσοι συνείργησαν, ὥστε νὰ ἀναδειχθῇ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ σημεῖο.
            Ἐπίσης μίλησε συγκινητικὰ ἡ κ. Νικολέττα Καλατζῆ, σύζυγος τοῦ κ. Σπύρου Καλατζῆ,  ὁ Πρόεδρος τῶν Λουκαϊτῶν Σικάγου κ. Σπῦρος Καλατζῆς, ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Δημήτριος Παυλῆς, ὁ Βουλευτὴς Ἀρκαδίας κ. Ὀδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Λουκᾶ κ. Γεώργιος Μαρίνης καὶ ὁ ἐπιβλέπων τῶν ἐργασιῶν κ. Βασίλειος Ράκκος.
            •Τὸ τρίτο μέρος τοῦ ἑορτασμοῦ, περιελάμβανε τὶς ἐκδηλώσεις στὴν πλατεία τοῦ Χωριοῦ (πολιτιστικὸ καὶ μουσικὸ πρόγραμμα), ποὺ πραγματοποιήθηκαν μὲ πρωτοφανῆ συμμετοχὴ Λουκαϊτῶν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη.
             Ὁ Σύλλογος τῶν ἐν Σικάγῳ Λουκαϊτῶν διὰ τοῦ Προέδρου κ. Σπύρου Καλατζῆ, ἐτίμησε προσωπικότητες ἀπὸ τοῦ Λουκᾶ.
            Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο καὶ τὸν Καθηγητὴ Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, χειρουργὸ γιατρὸ κ. Βασίλειο Σμυρνιώτη.
            Ἐπίσης προσεφέρθη τιμητικὴ διάκριση (πλακέτα) στὸν κ. Βασίλειο Ράκκο γιὰ τὴν ἐργασία του καί τό ἐνδιαφέρον του στὴν ἀνάπλαση καὶ ἀνάδειξη τοῦ πηγαδιοῦ καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου στὴ Μπουγιέτα.
            Γιὰ τοὺς τιμηθέντας μίλησαν μὲ θερμὰ καὶ συγκινητικὰ λόγια ὁ Πρόεδρος τῶν ἐν Σικάγῳ Λουκαϊτῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Δημήτριος Παυλῆς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Εὐάγγελος Γιαννακούρας, ὁ Βουλευτὴς  κ. Ὀδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καὶ ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορέων, οἱ ὁποῖοι ἀπηύθυναν παράλληλα καὶ χαιρετισμὸ καὶ εὐχὲς μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ἀνταμώματος τῶν Λουκαϊτῶν.
            Χαιρετισμό ἀπηύθυναν ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λουκᾶ κ. Σταῦρος Ρωμηός καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Λουκαϊτῶν κ. Γεώργιος Σμυρνιώτης.
            Παρόντες ἦσαν ἐπίσης ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης, ἂλλα στελέχη τῆς Περιφερείας, Ἀντιδήμαρχοι καί Ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.
            Οἱ τιμηθέντες εὐχαρίστησαν ἀπὸ καρδίας μὲ λόγια μεστὰ ἀγάπης γιὰ τὸ χωριὸ καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Λουκαΐτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν στὶς λαμπρὲς ἐκδηλώσεις.
             Ἀκολούθησε μουσικὸ καὶ χορευτικὸ πρόγραμμα μὲ τὸ συγκρότημα τοῦ Λουκαΐτη Βασίλη Βήλου.

            Τό πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων παρουσίασε ἡ κ. Ἀγγελική Βήλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου