Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ συγχωριανοῦ μας Χρίστου Γιαβρῆ. Στὶς 17 Ὀκτωβρίου 2016 μετέστη πρὸς Κύριον στὴν πόλη τῆς Λαρίσης, ὅπου κατοικοῦσε καὶ ὅπου ἐτελέσθη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του καὶ ἐτάφη ὁ ἀείμνηστος Χρῖστος Γιαβρῆς, γεννημένος στοῦ Λουκᾶ στὶς 24 Νοεμβρίου 1923. 
     Στὸ ἱστολόγιο τοῦ γιοῦ του Βασίλη διαβάζομε τὰ ἑξῆς:
     Τὴν Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου 2017 στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Λάρισας τελοῦμε μνημόσυνο στὴ μνήμη τοῦ συζύγου, πατέρα, παπποὺ καὶ προπάππου μας, ποὺ ἀπεβίωσε στὶς 17 Ὀκτωβρίου 2016 στὴ Λάρισα.
            Ὁ Χρῖστος Γιαβρῆς γεννήθηκε στὶς 24 – 11 – 1923 στοῦ Λουκᾶ 
Μαντινείας. Ἦταν τὸ μικρότερο παιδὶ τοῦ Βασίλη Γιαβρῆ τοὺ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Ἀντωνίας τὸ γένος Μπουρῆ. 
      Ἔξι μηνῶν ὀρφάνεψε ἀπὸ μάνα. Παραμονὲς τοῦ πολέμου βρέθηκε ἐσωτερικὸς μετανάστης στὴ Λάρισα, παντρεύτηκε μὲ τὴν Ἰφιγένεια τὸ γένος Κιλιργιώτη καὶ ἀπέκτησαν τὴ Μαρία, τὸν Βασίλη καὶ τὴν Ἀντωνία.
Ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐμπόριο καὶ εὐτύχησε νὰ δῇ ἐγγόνια καὶ δισέγγονα.
         Ποτὲ δὲν ξέχασε τὸν τόπο του, τοὺς συγγενεῖς, τοὺς πατριῶτες καὶ τὸ πατρικό του σπίτι. Ἐρχόταν συχνὰ οἰκογενειακῶς στοῦ Λουκᾶ καὶ πρὶν ἀποδημήσει εἰς Κύριον τραγουδοῦσε «νά' ταν τά νιάτα δύο φορές…» καὶ σχεδίαζε πάλι ἕνα ταξίδι στὰ ἅγια – ὅπως ἔλεγε - χώματα.
              Ὁ γιὸς του ἠθοποιὸς – συγγραφέας Βασίλης Γιαβρῆς ἔγραψε καὶ  ἀφιέρωσε στὴ μνήμη τοῦ πατέρα του τὸ τελευταῖο του μυθιστόρημα, μὲ τίτλο «Ἡ ἕβδομη Χιονάτη», τὸ ὁποῖο ἔχει κεντρικὸ ἥρωα ἕναν Ἕλληνα μετανάστη καὶ διαδραματίζεται κυρίως στὰ ἅγια χώματα τοῦ Λουκᾶ".
       Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχή του καὶ νὰ δίδῃ στοὺς δικούς τους τὴν ἐξ’ ὕψους παρηγορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου