Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

Φθάνει στὸ τέλος της ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Ἱεροῦ Ἐξωκκλησίου τοῦ Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ. 
 Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ, θὰ εἶναι ἕτοιμος καὶ ἀνακαινισμένος πλήρως γιὰ νὰ δεχθῇ τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς ἀπὸ τοῦ Λουκᾶ καὶ ἀπό ἀλλοῦ, κατὰ τὴν παραμονὴ καὶ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου 19 καί 20 Ἰουλίου, ἐ.ἒ.
            Ἤδη ἐτοποθετήθη τὸ καλλιτεχνικὸ ξυλόγλυπτο τέμπλο καὶ τὰ σχετικὰ ἄλλα ἀντικείμενα καὶ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν θὰ τοποθετηθοῦν οἱ κατάλληλοι πολυέλεοι, οἱ ἱερὲς εἰκόνες τοῦ Τέμπλου, ὁ ἐξωτερικὸς φωτισμὸς καὶ τὸ πρόστεγο.
Παρακάτω δημοσιεύομε φωτογραφίες, κυρίως ἀπὸ τὴν κατασκευὴ τοῦ Τέμπλου στὸ Ἀγρίνιο καὶ ἀπὸ τὴν τοποθέτησή του, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Πέμπτη 5.7.2018.
Τὸ Τέμπλο κατεσκεύασε ὁ Ξυλογλύπτης κ. Χάρης Πίνας καὶ οἱ συνεργάτες του.
 Τόν εὐχαριστοῦμε πολύ, ὃσο καί τήν θαυμάσια οἰκογένειά του γιά τήν ἐργασία καί τήν προσφορά τους καί τούς εὐχόμαστε, νά ἒχουν ὃλες τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου