Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Εὐχαριστίες τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου στοὺς συγχωριανούς του καὶ στοὺς ἄλλους Τριπολίτες ποὺ τὸν ἐπεσκέφθησαν.Ἐκ βάθους ψυχῆς καὶ ἐν συγκινήσει βαθείᾳ ἐκφράζω τὶς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μου πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς συγχωριανούς μου καὶ στοὺς Τριπολιτσιῶτες καὶ κατοίκους τῶν γύρω χωριῶν οἱ  ὁποῖοι ἔκαμαν τὸν κόπο νὰ ἔλθουν στὴν Πάτρα, τὴν Κυριακὴ 27.1.2019 προκειμένου νὰ ἐκκλησιασθοῦν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ νὰ εὐχηθοῦν στὴν ἐλαχιστότητά μου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προστάτου τοῦ χωριοῦ μας, Λουκᾶ Τριπόλεως, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρω.
Τοὺς εὔχομαι νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα καὶ νὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ ἐπιθυμίες τῆς καλῆς καρδιᾶς τους διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἀσπασμοὺς ἐν Κυρίῳ, εὐχὲς καὶ εὐλογίες πρὸς ὅλους.
                         +Ὁ  Πατρῶν Χρυσόστομος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου