Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Εὐχαριστοῦμε τήν Εἰρήνη Καμβύση γιά τήν φωτογραφία πού μᾶς ἒστειλε.
Στην φωτογραφία εἰκονίζονται: Ὁ θεῖος της Γεώργιος Καμβύσης, ἀπό τά Πέρα Μέλανα Κυνουρίας, ἡ σύζυγός του Γεωργία Σταθοπούλου ἀπό τοῦ Λουκᾶ, θυγατέρα τῶν Βασιλείου καί Μαγδαληνής Σταθοπούλου.
Ὁ Γεώργιος καί ἡ Γεωργία Καμβύση ἒχουν φύγει γιά τόν οὐρανό. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τούς ἀναπαύῃ καί νά χαρίζῃ στά παιδιά τους τήν ἐξ' ὓψους παραμυθία.
Ἐπίσης εἰκονίζονται καί τά παιδιά τους, Bασίλειος, Ἀλέξανδρος καί Μαγδαληνή.
Ἡ οἰκογένεια ἒζησε καί δραστηριοποιήθηκε στήν Αὐστραλία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου