Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή μετά τά Φώτα στήν Πάτρα.

 

          Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναλύσας τήν Εὐαγγελική περικοπή.

          Στάθηκε στό «καταλιπών ὁ Ἰησοῦς τήν Ναζαρέτ» καί ἐξήγησε τό γιατί ἐγκατέλειψε τήν Ναζαρέτ ὁ Ἰησοῦς καί εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν, ὣστε νά ἐκπληρωθῇ ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐου, περί τοῦ θέματος αὐτοῦ, 800 χρόνια προτοῦ γεννηθῆ ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

          Μίλησε γιά τήν Γαλιλαία τῶν Ἐθνῶν καί γιά τόν λαόν τόν καθήμενον ἐν σκότει καί σκιᾶ θανάτου, ὁ ὁποῖος εἶδε Φῶς , δηλ. τόν ἲδιον τόν Κύριο καί ἐγνώρισε τήν Ἀλήθεια.

          Μακάρι, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, νά μή λυπήσωμε τόν Κύριο καί μᾶς ἐγκαταλείψῃ ὡς συνέβη μέ τήν Ναζαρέτ, ἀλλά νά ἀνοίξωμε τήν καρδιά μας νά δεχθῇ τόν ἀληθινό Θεόν καί τόν νοῦν μας νά φωτισθῇ ἀπό τό Ἂκτιστο Φῶς.

          • Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Γέροντός του Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Φιλιππαίου, ὁ ὁποῖος ἀρχιεράτευσε στήν Τρίπολη ἀπό τό 1965 ἓως τό 1995.

          Ἐκοιμήθη στίς 8 Ἰανουαρίου 1995, ἡμέρα Κυριακή, ὃπως συνέπεσε ἡ 8η τοῦ μηνός ἐφέτος. Τήν τελευταία του πνοή, ἂφησε ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, κατά τρόπον συγκλονιστικόν καί ἐνδεικτικόν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐπ’ αὐτόν. Ἀσπαζόμενος τό ἱερόν Εὐαγγέλιο στήν Ἁγία Τράπεζα, τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῆς Μονῆς Καλτεζῶν Μαντινείας, ὃπου εἶχε μεταβῆ νά προσκυνήσῃ καί νά εὐχηθῇ στίς Μοναχές γιά τόν νέον ἒτος, ἐξέπνευσε ὂρθιος, μέ ἀκουμπισμένο τό κεφάλι στό Ἱερόν Εὐαγγέλιο.

          Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ λόγια συγκινητικά γιά τόν Γέροντά μου, τόν σεμνό, ἱεροπρεπῆ, γλυκύ, τόν ἂνθρωπο τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος τόν ἒκειρε Μοναχό, τόν ἐχειροτόνησε Διάκονο καί Πρεσβύτερο, ὃπως καί τόν νῦν Σεβασμιώτατο Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, ὁ ὁποῖος καί τόν διεδέχθη, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητο,τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο καί πλειάδα ἂλλων Κληρικῶν.

          Εἶναι χρέος μας, νά μνημονεύωμε τῶν Ἡγουμένων ἡμῶν, ὡς ἐπιτάσσει ὁ Κύριος διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Πρέπει νά εἲμεθα εὐγνώμονες πρός τούς εὐεργέτες μας καί νά ἐπιζητοῦμεν τάς ἁγίας εὐχάς των, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου