Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

Γνωριμία, μετά πολλά-πολλά χρόνια, μέ κεκοιμημένες Λουκαΐτισσες.


Πρίν ἀπό κάποιες ἡμέρες ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ἐπεσκέφθη τό ὀρεινό χωριό τῆς Ἀχαΐας Βερῖνο, προκειμένου στόν Ἱερό Ναό τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, νά τελέσῃ τήν Ἱερά Παράκληση καί νά κηρύξῃ τόν θεῖο λόγο στούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, τό ὁποῖο ἀπέχει μία ὣρα ἀπό τήν πόλη τῶν Πατρῶν.
Παρ’ ὃτι τό χωριό κατοικεῖται ἀπό 15-20 περίπου μονίμους κατοίκους, ὁ Ναός γέμισε ἀπό πιστούς οἱ ὁποῖοι εἲτε κατάγονται ἀπό τό χωριό καί μένουν ἀλλοῦ, εἲτε κατοικοῦν στήν γύρω περιοχή.
Μετά τήν παράκληση, στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στό ἁπλό κέρασμα καί στήν συνομιλία πού εἶχε ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, τοῦ ὑπενθύμισαν κάτι πού πρίν ἀπό χρόνια τοῦ εἶχαν ἀναφέρει. Ὃτι δηλαδή στό Βερίνο, ζοῦσαν τρεῖς Λουκαΐτισσες, ἦταν ἀδελφές, ἡ Μαρία (Μαριγώ), ἡ Σοφία καί ἡ Δήμητρα. Τό ἐπώνυμο τoυς ἦτο Μαρκάκη. Οἱ τρεῖς αὐτές γυναῖκες κάπου στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ἐργάζονταν στούς ἀμπελῶνες μέ τίς σταφίδες στά χωριά τοῦ Αἰγίου καί ἐκεῖ τίς ἐζήτησαν ὡς συζύγους τους, τρεῖς Βερινιῶτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κάποια μακρυνή συγγένεια μεταξύ τους καί εἶχαν τό ἲδιο ἐπώνυμο, Σπηλιωτόπουλοι. Ἡ Σοφία παντρεύτηκε τόν Σωτήριο Σπηλιωτόπουλο, ἡ Μαρία τόν Εὐστάθιο Σπηλιωτόπουλο καί ἡ Δήμητρα τόν Κωνσταντῖνο Σπηλιωτόπουλο.
Ἒτσι οἱ τρεῖς Λουκαΐτισσες παρέμειναν ἐκεῖ, ἐδημιούργησαν οἰκογένειες, ἀπέκτησαν παιδιά καί ἐγγόνια καί ἀπόγονοί τους ὑπάρχουν μέχρι σήμερα. Μάλιστα ἓνας γυιός τῆς Σοφίας, ἡλικίας 92 τώρα ἐτῶν, ζεῖ στήν Ἀθήνα καί κάποιους μῆνες τοῦ ἒτους, στήν Ἀκράτα.
Ἐγγόνια τῆς Δήμητρας ζοῦν στήν Αὐστραλία. Μάλιστα ὁ ἐγγονός της, Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος, αὐτόν τόν καιρό, εὑρίσκεται στήν Ἑλλάδα μέ τήν σύζυγό του καί στό χωριό Τούμπα, τῆς Ἀχαΐας ὃπου ἒμενε ἡ οἰκογένεια τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου Σπηλιωτοπούλου καί Δήμητρας Μαρκάκη, κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς τους. Ἐκεῖ εἶναι θαμένοι καί ἡ Δήμητρα καί ὁ σύζυγός της Κωνσταντῖνος, ἡ κόρη τους Ἀρτεμισία καί ὁ γυιός τους Σωτήριος μέ τήν σύζυγό του Ἑλένη.
Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν Παράκληση στό Βερῖνο, μετέβη στό κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ καί ἐτέλεσε «τρισάγιο» στούς τάφους τῶν ἀειμνήστων Μαρίας καί Σοφίας Μαρκάκη- Σπηλιωτοπούλου. Ἡ Μαρία ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 109 ἐτῶν. Στόν ἲδιο τάφο ἒχει ταφεῖ καί ὁ γυιός της Δημήτριος Εὐσταθίου Σπηλιωτόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τό 2015 σέ ἡλικία 89 ἐτῶν.
•Ὃμως ὃταν μετέβη στό χωριό Λάκκα γιά νά τελέσῃ ἐκεῖ παράκληση, τόν περίμενε μία ἒκπληξη. Ἐκκλησιάστηκε ὁ ἐγγονός τῆς Δήμητρας Μαρκάκη μέ τήν σύζυγό του, ὁ ὁποῖος μόνιμα μένει στήν Μπρισβάνη τῆς Αὐστραλίας καί κατ’ αὐτόν τόν καιρό βρίσκεται στήν Ἑλλάδα στό χωριό Τούμπα Ἀχαΐας (μεταξύ Βερίνου καί Λάκκας) ὃπου ἒχει σπίτι.
Ἡ συγκίνηση τόσον τοῦ Σεβασμιωτάτου ὃσο καί τοῦ Δημήτρη Σπηλιωτοπούλου ἦτο μεγάλη. Μετά τήν συνάντηση καί τήν γνωριμία μετέβησαν στό κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ, ὃπου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιο στούς τάφους τῶν ἀειμνήστων Δήμητρας Μαρκάκη καί τοῦ συζύγου της Κωνσταντίνου Σπηλιωτοπούλου, οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν, ἡ μέν Δήμητρα στίς 21.10.1982 σέ ἡλικία 82 ἐτῶν, ὁ δέ σύζυγός της Κωνσταντῖνος στίς 17.10.1970 σέ ἡλικία 79 ἐτῶν. Τρισάγιο ἐτέλεσε καί στούς τάφους τῶν τέκνων τους, Ἀρτεμισίας Κωντσέντζου καί Σωτηρίου Σπηλιωτοπούλου, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη τό 1925 καί ἐκοιμήθη τό 2009 καί τῆς συζύγου του Ἑλένης, ἡ ὁποία ἐγεννήθη τό 1926 καί ἐκοιμήθη τό 2013.
Ὁ ἐγγονός τῆς ἀειμνήστου Δήμητρας Μαρκάκη, ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία καί παρεκάλεσε τόν Σεβασμιώτατο, νά μεταβοῦν στοῦ Λουκᾶ, γιά νά γνωρίσῃ τό χωριό τῆς γιαγιᾶς του, γιά τό ὁποῖο τόσα εἶχε ἀπό αὐτήν ἀκούσει.


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΕΓΓΟΝΟ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΑΚΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΣΤΙΣ 21.10.1982 ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 82 ΕΤΩΝ. ΕΤΑΦΗ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΜΠΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου