Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (Δεύτερη ἡμέρα στήν Ἁγία Πετρούπολη)

 Πλήθη πιστῶν συρρέουν στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ὅπου ἔχει ἐκτεθεῖ εἰς προσκύνηση ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

          Εἶναι ἡ δεύτερη ἡμέρα 12-7-2013 (μέ τό Ἡμερολόγιο πού ἀκολουθεῖ ἡ Ρωσία 29-6-2013) καί ἑορτάσθη λαμπρῶς ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ναό τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως. Εἶναι ἡ ἑορτή τῆς πόλεως.

          Στόν ἑορτάζοντα, μοναδικῆς τέχνης καί ὡραιότητος Ναό, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος καί συλλειτούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως κ. Βλαδίμηρος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος καί ἄλλοι Ρῶσοι Ἀρχιερεῖς, ὡς καί οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Διάκονοι ἀπό τήν Πάτρα.

          Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν εὐλαβικά οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου καί πλήθη πιστῶν.

         
           Στόν Ἱερό Ναό ἔχουν ταφεῖ οἱ Τσάροι τῆς δυναστείας τῶν Ρωμανώφ καί πολλοί ἄλλοι. Ἐκεῖ ἔχουν μεταφερθεῖ καί τά Λείψανα τοῦ τελευταίου Τσάρου τῆς Ρωσίας Νικολάου καί τῆς Ἁγίας Οἰκογενείας του.

          Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη, σέ ἀτμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη, τό Μνημόσυνο τῶν Τσάρων, πού ἔχουν ἐνταφιασθεῖ στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

          Τό μεσημέρι παρετέθη ἐπίσημο γεῦμα στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, στό ὁποῖο παρεκάθησε ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Ἄρχοντες καί πολλοί προσκεκλημένοι. Ἐκεῖ προσεφώνησε τόν Πατριάρχη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος τόν εὐχαρίστησε γιά τήν πρόσκληση νά μεταφερθῆ στήν Ρωσία ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί ἐτόνισε τήν μεγίστης πνευματικῆς ἀξίας σημασίαν τοῦ γεγονότος αὐτοῦ γιά τίς χῶρες Ἑλλάδα καί Ρωσίακαί ἰδιαιτέρως γιά τήν Πάτρα, στήν ὁποῖα μαρτύρησε ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. Ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν προσέφερε στόν Πατριάρχη ἀναμνηστικά δῶρα ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ. Ἐπίσης προσέφερε ἀναμνηστικό δῶρο καί στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἁγίας Πετρουπόλεως κ. Βλαδίμηρο.

Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος στήν ἀντιφώνησή του ἀνεφέρθη στό γεγονός τῆς μεταφορᾶς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἀπό τήν Πάτρα στήν Ρωσία καί στήν μεγάλη σημασία του γιά τήν σύσφιξη τῶν δεσμῶν τῶν δύο χωρῶν καί λαῶν, ὡς καί γιά τήν ἐνίσχυση, τόν ἁγιασμό καί τήν εὐλογία τοῦ Ρωσικοῦ Λαοῦ. Ἀφοῦ εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας καί ὅλη τήν Συνοδεία τους, ἀνεφέρθη στήν μεγάλη ἑορτή τῆς συμπληρώσεως τῶν 1025 ἐτῶν ἀπό τήν Βάπτιση τῶν Ρώς, τῶν 400 ἐτῶν ἀπό τήν ἐγκαθίδρυση τῆς δυναστείας τῶν Ρωμανώφ καί τῶν 280 ἐτῶν ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως.

          Στήν συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν καί ἡ συνοδεία του ξεναγήθηκαν στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος, Καθολικό τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ, ὅπου προσκύνησαν τά Λείψανα καί τήν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσαν Τρισάγιο στό Κοιμητήριο τῆς Μονῆς, στόν τάφο τοῦ Θεοδώρου Ντοστογιέφσκυ.

Σημειώνομε ἰδιαιτέρως ὅτι εἰς τά θεμέλια τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως ἐτοποθετήθη τμῆμα ἐκ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὅπως ἐπίσης καί κατά τήν θεμελίωση τοῦ Καθολικοῦ (Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος) τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου