Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

Κάποια φορά, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως στοῦ Λουκᾶ...

  


Κάποια φορά, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς
 τῆς Μεταμορφώσεως στοῦ Λουκᾶ...

   Ἦταν ἀνήμερα τῆς Μεταμορφώσεως τό ἔτος 1968. Ὁ θερισμός εἶχε τελειώσει καί οἱ θημωνιές ἦταν ἕτοιμες ὥστε μετά τό ἁλώνισμα νά δοθῆ ὁ καρπός τοῦ σιταριοῦ πού ὁ Θεός εὐλόγησε γιά τούς ἀνθρώπους.
    Ὁ ὑπεύθυνος τῆς ἁλωνιστικῆς μηχανῆς ἤθελε ὀπωσδήποτε νά ἐργασθῇ ἀπό τό πρωί κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Σωτῆρος. Ὅμως οἱ περισσότεροι ἀντέδρασαν καί εἶπαν ὅτι ἀνήμερα τῆς Μεταμορφώσεως πρέπει νά ἔχουμε ἀργία, νά ἐκκλησιαστοῦμε καί νά κοινωνήσουμε.


   Τό ἴδιο ἐτόνισε καί ὁ μακαριστός Ἱερεύς π. Γεώργιος Ρέκκας, λέγοντας χαρακτηριστικά: « Δέν χάθηκε ὁ κόσμος γιά μία ἡμέρα, ἄς ἐργαστοῦν γιά τό ἁλώνισμα τήν ἑπομένη».
   Παρά ταῦτα ὅμως ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ἁλωνιστικῆς μηχανῆς μέ τό πού ξημέρωσε εἰδοποίησε ὅτι θά ἀρχίσῃ νά ἐργάζεται καί γιά αὐτό ἔπρεπε κάποιοι νά βρεθοῦν ἐκεῖ ὥστε νά δώσουν τά δεμάτια ἀπό τίς θημωνιές γιά τό ἁλώνισμα.
   Ὅμως μετά ἀπό λίγο ἔγινε τό μεγάλο κακό. Κάποια σπίθα ἀπό τήν ἁλωνιστική μηχανή ἔγινε αἰτία νά πάρῃ φωτιά τόσο ἡ ἁλωνιστική μηχανή ἡ ὁποία κατεστράφη ἐντελῶς, ὅσο καί οἱ θημωνιές οἱ ὁποῖες ἐκάηκαν ὅλες. Οἱ κόποι μιᾶς ὁλόκληρης χρονιᾶς ἀπό τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, ἔγιναν στάχτη. Κανείς δέν μπόρεσε νά κρατήσῃ τήν φοβερή πυρκαγιά, ἡ ὁποία κατέστρεψε καί τό διπλανό θημωνοστάσιο, πού βρισκόταν πιό μακριά.


   Τό ἀναφέρομε τό περιστατικό αὐτό, ἀφ’ ἑνός μέν ὡς ἕνα ἱστορικό γεγονός, ἀφ’ἑτέρου δε, ὡς μία ὑπενθύμιση ὅτι κατά τίς Μεγάλες Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές καί κατά τίς Κυριακές δέν πρέπει νά ἐργαζώμεθα, ἀλλά νά ἐκκλησιαζώμεθα καί νά προσευχώμεθα.
   Βέβαια κάποιοι βάλθηκαν νά καταργήσουν τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, θέλοντας ἔτσι νά κτυπήσουν τίς ὀρθόδοξες ρίζες τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί αὐτή τήν οἰκογενειακή εὐτυχία καί γαλήνη.
   Λυπούμεθα γιατί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ στό Κοινοβούλιο, δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι τούς ἔστειλε ἐκεῖ ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικός Λαός μέ τήν ψῆφο του καί γι’ αὐτό πρέπει νά ὑπερασπίζονται τήν παράδοσή του καί τήν πίστη του.
   Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε «Ὅσοι ἐργάζονται τήν Κυριακή ἔχουν τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ.ι Τό κέρδος τῆς Κυριακῆς εἶναι καταραμένο, γιατί εἶναι τοῦ διαβόλου. Ὁ διάβολος θέλει νά ἐργάζωνται οἱ ἄνθρωποι τήν Κυριακή καί νά μήν ἐκκλησιάζονται».
   Γι’ αὐτό κατά τίς μεγάλες Ἑορτές καί τίς Κυριακές κανείς δέν πρέπει νά μένη στό σπίτι του, ἀλλά ὅλοι νά πηγαίνωμε στήν Ἐκκλησία, νά συμμετέχωμε στή Θεία Λειτουργία, γιά νά ἔχωμε τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου