Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Καλή Ἀνάσταση Γιῶργο.Μέσα σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκίνησης καί μέ τήν ἐλπίδα καί βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως, ἔγινε τήν Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Palos Hills στό Σικάγο, ἡ κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου Γιαννακάκη, γιοῦ τοῦ Σταύρου Γιαννακάκη καί τῆς συζύγου του Ματίνας, ὁ ὁποῖος σέ νέα ἡλικία ἔφυγε ἀπό τόν μάταιο αὐτό κόσμο.
          Πλῆθος ὁμογενῶν, ἀλλά καί ἄλλων ἀνθρώπων πού τόν ἀγάπησαν γιά τήν καλωσύνη του καί τίς ἀρετές του, τόν ἀποχαιρέτησαν, τόσο τήν παραμονή τῆς κηδείας στήν μεγάλη αἴθουσα ὅπου ἐτελέσθη τό Τρισάγιο, ὅσο καί τήν ἄλλη ἡμέρα στόν Ἱερό Ναό, ὅπου ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς κηδείας.
          Στό Σικάγο μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προκειμένου νά τελέσῃ τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία. Ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε κατ’ ἀρχάς στό σπίτι τοῦ Γιώργου, μέ τούς γονεῖς καί τά ἀδέλφια του καί ὅλους τούς συγγενεῖς του καί τούς μίλησε παραμυθητικά.
          Στήν συνέχεια ἐτέλεσε τήν δέηση (Τρισάγιο) ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κοιμηθέντος ἀδελφοῦ μας τήν παραμονή τῆς κηδείας καί μίλησε γιά τήν ζωή καί τήν Ἀνάσταση πρός τά πλήθη πού εἶχαν κατακλύσει τόν χῶρο.
          Τέλος προέστη τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας στόν Ἱερό Ναό, ὅπου πλῆθος λαοῦ συμμετεῖχε μέ βαθειά συγκίνηση.
          Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη βαθειά συγκινημένος ἀφ’ ἑνός μέν στήν αἰώνια ζωή καί μακαριότητα, ἀφ’ ἑτέρου δέ στόν μεταστάντα ἀδελφό Γεώργιο, ὁ ὁποῖος ἐκοσμεῖτο ἀπό πολλές ἀρετές, ἀγαποῦσε τούς πάντες καί ὅλοι τόν ἀγαποῦσαν. Ἀγάπησε τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Ἔκλεισε στή καρδιά του τίς ἀξίες τῆς φυλῆς μας καί τοῦ τόπου μας. Ἐργάστηκε μέ πίστη στό Θεό καί ἀξιοπρέπεια, γιά νά κατακτήσῃ τή ζωή. Ἦταν ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά του καί στήν κοινωνία ὁλόκληρη. Ἦταν ἕνα στολίδι τοῦ κόσμου, ὅσα χρόνια ἔζησε πάνω στή γῆ. Τώρα πλέον ζεῖ τήν χαρά τοῦ οὐρανοῦ καί ἀναπαύεται ἐν χώρᾳ δικαίων καί γῇ πραέων, ἀναμένων τήν κοινή ἀνάσταση.
          Ἔν συνεχείᾳ ἔγινε ἡ ταφή, στό Κοιμητήριο πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὅπου καί πάλι ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά εἴπῃ λόγους ἐλπίδος καί ἀναστάσεως.
          Μετά τήν ταφή ἐτέλεσε τρισάγια σέ τάφους κεκοιμημένων Λουκαϊτῶν, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή στήν ξενητειά.
          Στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Palos Hills Σικάγου καί ὁ ἐκ Πατρῶν Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος.
Στό Ἱερό Βῆμα συμπροσηύχετο ὁ πολύ ἀγαπητός στήν ὁμογένεια Κληρικός π. Βύρων Παπανικολάου.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ὀλιγοημέρου παραμονῆς του στό Σικάγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντήσῃ τούς πολυπληθεῖς συγχωριανούς του Λουκαΐτες, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στή ξενητειά.
          Ἰδιαιτέρως εἶδε τήν νέα γενηά Λουκαϊτῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τούς μίλησε μέ λόγια πατρικά γιά τόν Θεό, τήν Ἐκκλησία καί τήν ὡραία πατρίδα μας. Ἡ ἐπικοινωνία μέ τήν ὁμογένεια εἶναι ἀπαραίτητη, γιά νά μή χαθοῦν οἱ ρίζες μας καί ἡ παράδοσή μας.


(Φωτογραφικό υλικό από την δέηση που ετελέσθη την παραμονή της κηδείας)  
O Iερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Palos Hills στό Σικάγο όπου ετελέσθη η εξόδιος ακολουθία. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου