Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Ἕνας ἀκόμα Λουκαΐτης ἔφυγε γιά τόν Οὐρανό (29 Ἰανουαρίου 2014) Παναγιώτης Παπαναστασίου

Ἕνας ἀκόμα Λουκαΐτης ἔφυγε γιά τόν Οὐρανό
(29 Ἰανουαρίου 2014)
Παναγιώτης Παπαναστασίου


    Πλήρης ἡμερῶν (97 ἐτῶν) ἔφυγε γιά τήν αἰωνιότητα ὁ ἀγαπητός συγχωριανός μας, Παναγιώτης Παπαναστασίου, γυιός τῶν μακαριστῶν Κωνσταντίνου καί Ζωίτσας.
   Μέ τήν σύζυγό του Γεωργία ( τό γένος Θεοδώρου Ἀλεξοπούλου), ἡ ὁποία μετέστη πρός Κύριον πρό διετίας, ἀπέκτησαν τέκνα ἐκλεκτά, εἶδαν ἐγγόνια καί δισέγγονα .
  Ἔχοντας τά εὔσημα τῆς ἀγάπης πρός τήν Πατρίδα, ἀφοῦ πολέμησε στήν Ἀλβανία κατά τό ἔπος τοῦ ’40, ἀγωνίστηκε καί ἐργάστηκε στό χωριό, στά κτήματά του καί στό καφενεῖο τό ὁποῖο διατηροῦσε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του.
   Ὁ μακαριστός Παναγιώτης, ὑπηρέτησε ἐπί πολλά ἔτη ὡς Ἐπίτροπος στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ καί προσέφερε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του, τίς καλύτερες ὑπηρεσίες γιά τήν λειτουργία τῆς Ἐνορίας.

   Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, στίς 31  Ἰανουαρίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου