Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Δύο ἀγαπημένοι συγχωριανοί μας ἔφυγαν γιά τόν οὐρανό.

Δύο ἀγαπημένοι συγχωριανοί μας ἔφυγαν γιά τόν οὐρανό.
 7.7.2014
1)Σταῦρος Γιαννακάκης.( Σικάγο)


  Ἕνας Λουκαΐτης πού ἀγάπησε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς του τό χωριό μας, καί στάθηκε εὐεργέτης του.
  Ἔφυγε ἀπό τό χωριό μικρό παιδί 15 χρονῶν , ὁ μεγαλύτερος ἀπό τά 12 παιδιά τοῦ Παναγιώτη καί τῆς Ἀντιγόνης Γιαννακάκη.
  Ἡ μητέρα του δέν ἤθελε νά φύγῃ ὁ Σταῦρος γιά τήν Ἀμερική καί ἐκεῖνος ἔφυγε κρυφά, ἐξοικονομώντας τά εἰσητήρια ἀπό κάποιο συγγενῆ του.
   Ἐξελίχθηκε σέ ἕνα σπουδαῖο ἐπιχειρημαρία παρότι εἶχε τελειώσει μόνο τό Δημοτικό Σχολεῖο στοῦ Λουκᾶ.
   Ἐργάστηκε σκληρά στό Σικάγο, διαθέτοντας σπάνια ἐξυπνάδα, ἐπιχειρηματικό πνεῦμα, δύναμη ψυχῆς καί ἀκαταπόνητη διάθεση γιά ἐργασία.
  Ἐνυμφεύθη τήν ἐπίσης Λουκαΐτισσα Ματίνα Κονονέλου, ἡ ὁποία στάθηκε κοντά του ἀκούραστος βοηθός καί συμπαρατάστης χαρίζοντάς του μιά σπάνια οἰκογένεια.
  Ὁ Σταῦρος ἦταν ἕνας ἀπό τούς πλέον εὐκατάστατους Ἕλληνες ὄχι μόνο στό Σικάγο, ἀλλά καί τῆς Ἀμερικῆς γενικώτερα.
  Δέν ξέχασε ποτέ τό χωριό του καί τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στόν ὁποῖο μέ χρήματά του κατασκευάστηκε θαυμάσιο ὁλοσκάλιστο τέμπλο, Ἀρχιερατικός θρόνος, κουβούκλιο τοῦ Ἐπιταφίου, γυναικωνίτης, Ἱερά Ἀναλόγια ( εἰς ἀντικατάσταση τῶν παλαιῶν) καί ψηφιδωτή παράσταση στά πρόπυλα τοῦ Ναοῦ.


  Πάντοτε συμπαρεστάθη σέ ὁποιαδήποτε ἀνάγκη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τόν ὁποῖο εὐλαβεῖτο ἰδιατέρως.
   Πρίν σχεδόν ἕνα χρόνο ὁ Κύριος τοῦ ἔδωσε μιά δοκιμασία τήν ὁποία ἀντιμετώπισε μέ πίστη στόν Θεό καί ὑπομονή.
   Ἔφυγε γιά τόν οὐρανό ὁ μικρότερος γυιός του Γιῶργος.
   Ἔμειναν πίσω τά δυό του ἄλλα παιδιά μέ τίς οἰκογένειές τους,ὁ Παναγιώτης καί ἡ Ἀντωνία.
   Ἀνθρωπίνως πρέπει νά ποῦμε, ὅτι ἡ ἔξοδος τοῦ Σταύρου Γιαννακάκη ἀπό τόν κόσμο αὐτό , εἶναι μιά μεγάλη ἀπώλεια γιά τό χωριό μας καί γιά τήν ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς.
   Συλλυπούμεθα βαθύτατα τήν σύζυγό του Ματίνα, τά παιδιά του καί τά ἐγγόνια του καί εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύῃ ἐν χώρᾳ δικαίων καί Ἁγίων. Θά τόν θυμόσμαστε πάντοτε μέ συγκίνηση καί ἀγάπη καί θά προσευχόμεθα γιά αὐτόν.
2)Κυριακούλα Τζανῆ (Λουκᾶ)

 Φωτογραφία 18 Μαΐου 2014 τήν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν).

  Μέ πολλή λύπη πληροφορηθήκαμε ὅτι ἔφυγε γιά τήν οὐράνια πατρίδα, ἡ ἀγαπητή συγχωριανή μας, Κυριακούλα σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ Σταύρου Τζανῆ.
 Μιά σεμνή, ἐργατική, τίμια Λουκαΐτισσα πού ἀγωνίστηκε ἀπό μικρή μέ πολλές δυσκολίες μαζί μέ τόν μακαριστό σύζυγό της Σταῦρο γιά νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους, τόν Γιάννη, τόν Κώστα καί τόν Σταῦρο.
  Ἀξιώθηκε νά καμαρώσῃ τά παιδιά της καί τά ἐγγόνια της καί νά τά χαίρεται κοντά της.
  Ὁ Κύριος τήν κάλεσε στόν Οὐρανό τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς της, δηλαδή τήν ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.
   Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύῃ καί νά δίδῃ στά παιδιά της καί στά ἐγγόνια της ὑγεία καί δύναμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου