Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

"Ὅ, τι ἂφησε ὁ πανδαμάτορας χρόνος ἀπό περιστερεῶνα στού Λουκᾶ"

Ὅ, τι ἂφησε ὁ πανδαμάτορας χρόνος ἀπό περιστερεῶνα στού Λουκᾶ.

( συνοικία Ξενέϊκα)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου