Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.

Μέ λαμπρότητα ξεχωριστή γιορτάστηκε ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα καί στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό του, ἕνα ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Ναῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στήν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, ἐνῶ συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Ἱερισσού, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἀναφέρθηκε στίς συνθῆκες πού ὑπῆρχαν τήν ἐποχή πού ζοῦσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας στήν Παλαιστίνη ἀπό γεωπολιτικῆς καί κοινωνικῆς-θρησκευτικῆς πλευρᾶς.
Ἡ Παλαιστίνη ἦταν ὑποδουλωμένη στήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία, ὅπως φαινόταν στήν δυσβάστακτη φορολογία καί τήν κοινωνική-θρησκευτική ζωή, ὅπως ἐκφραζόταν ἀπό τούς Γραμματεῖς, τούς Φαρισαίους καί τούς Σαδδουκαίους.
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὑπερέβη ὅλες αὐτές τίς καταστάσεις, συνδέθηκε μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί ἔπειτα μέ τόν Χριστό καί συνετέλεσε μαζί μέ ἄλλους Ἀποστόλους καί μάρτυρες στήν μετατροπή τῆς εἰδωλολατρικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας σέ Χριστιανική.
Στήν συνέχεια τόνισε ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι παράλληλη μέ τήν ἐποχή πού ἔζησε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας, ἀφοῦ καί στήν πατρίδα μας ἀσκοῦνται ἐξωγενεῖς καί ἐνδογενεῖς πιέσεις, ὑπάρχουν καί σήμερα σύγχρονοι τελῶνες, γραμματεῖς, φαρισαῖοι καί σαδδουκαῖοι. Μιμούμενοι τόν ἅγιο Ἀνδρέα, πρέπει νά συνδεθοῦμε μέ τήν Ἐκκλησία, πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ὑπερβοῦμε τά προβλήματα, νά ἀποκτήσουμε νόημα ζωῆς καί νά γίνουμε ἀετοί τοῦ πνεύματος, μέ ἀγάπη, ἐλευθερία, φιλότιμο καί ἀρχοντιά.
Εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, τόν ὁποῖο χαρακτήρισε λαμπρό Ἱεράρχη πού κοσμεῖ τήν Τοπική Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν καί τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν σοβαρότητα, τήν σεμνότητα καί τόν ζῆλο. Ἐπίσης, εἶπε ὅτι ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στήν Πάτρα δέν εἶναι μιά αὐτοτελής ἑορτή πού ἑορτάζεται μιά φορά τόν χρόνο, ἀλλά μιά συνεχής ἑορτή καί ὁ ἅγιος Ἀνδρέας εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς πνευματικῆς καί πολιστικῆς ζωῆς τῶν Πατρῶν καί τῆς περιφερείας.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη Δοξολογία κατά τήν ὁποία προσεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὡς ἑξῆς: 
«Ἀπό τήν πόλη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Πάτρα μας ἀπευθύνομε πρός ὅλους τούς ὅπου γῆς Ἀδελφούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, μήνυμα ἀγάπης, ἐλπίδος καί ἑνότητος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μεσίoυ, τόν ὁποῖον ἐκήρυξε ἐν Πάτραις ὁ Ἱερώτατος καί Πρωτόκλητος Ἀπόστολος.
Δεόμεθα τοῦ Κυρίου, ὅπως διά πρεσβειῶν τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς τῶν Πατρέων Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, χαρίζηται πᾶσιν, τά οὐράνια ἐλέη καί ἀγαθά του. Φωτίζη τούς Ἄρχοντας τῆς Πατρίδος μας ὥστε νά βουλεύωνται ἀγαθά ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος  καί τοῦ φιλοθέου καί φιλαγίου Λαοῦ μας.
Ἐνισχύη  τόν Ἑλληνικό Λαό ὥστε  νά εὕρη τόν ἐπιστηριγμό καί τήν ὀρθή πορεία του, ἀκολουθώντας τά ἴχνη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί πάντων καί διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι ἐφώτισαν τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα τήν Ἐλλάδα  μέ τό ἀνέσπερο φῶς, τοῦ ἐκ Τάφου Ἀνατείλαντος Σωτῆρος.
Φωτίσῃ τάς διανοίας τῶν πεπλανημένων ἀδελφῶν μας οἱ ὁποίοι, ἀπό τῶν ἀρχαίων χρόνων, ἀλλά καί μετά ταῦτα, άπέστησαν τῆς Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικής Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἐπανέλθουν εἰς τήν ἀλήθεια καί τήν μία ποίμνη τοῦ Χριστοῦ.
Ἐνισχύῃ τούς πάντας, ὥστε νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ μόνη ἐλπίς διά τήν ἔξοδο ἀπό τόν ὠκεανό τῆς συγχρόνης ἀπελπισίας εἶναι ἡ ὁδός τῆς μετανοίας καί τῆς ἐπιστροφῆς στήν ἀγκάλη τοῦ Οὐρανίου Πατρός, ὁ ὁποῖος δίδει στήν ζωή μας, οὐράνια σημασιολόγηση  καί κύρος ἀθανασίας.
Ἀπό τήν πόλη τοῦ πνεύματος καί τῆς ευλαβείας, ἀπό τήν Πάτρα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὑψώνομε χεῖρας ἱκέτιδας, ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν ἀδελφῶν μας Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολής, οἱ ὁποῖοι ὑφίστανται μαρτύρια ὃμοια μέ ἐκεῖνα τῶν μαρτύρων κατά τήν ὀρθρινή περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εὐχαριστοῦμε τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν ἀπό τίς Ἐπαρχίες τους, γιά νά συνεορτάσουν μαζί μας, ἐπί τῇ Ἱερᾷ πανυγήρει τοῦ λαμπροῦ τῶν Πατρῶν Πολιούχου καί τούς εὐχόμεθα ἔτη πολλά καί πλουσίαν κατά Θεόν καί ἀγλαόκαρπον ποιμαντορίαν
Στόν Ἐντιμώτατον Ἐκπρόσωπο τῆς Ἐλληνικῆς Κυβερνήσεως, στούς λοιπούς ἐντιμωτάτους Ἄρχοντας, ἁπαξάπαντες καί ἅπαν τό πλῆθος τῶν πιστῶν Πατρέων καί ἄλλων ἀδελφῶν πού ἔφθασαν  μέχρις ἐδῶ ἀπ' ὅπου γῆς καί κατέκλυσαν κατά χιλιάδες τάς αὐλάς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀλλά καί τάς ὀδούς καί τάς πλατείας τῆς πόλεως, ἰδιαιτέρως δέ τούς ἀδελφούς ἀπό τήν ὁμόδοξον χώραν τῆς Ρωσίας καί άπό τό παγκοσμίως γνωστό ἵδρυμα « Ἂγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας τῆς Μόσχας» ὡς καί τούς ἀδελφούς, Ἰερείς καί Μοναχούς ἀπό τήν Σερβία, εὐχόμεθα πᾶσαν χαράν, χάριν καί εὐλογίαν παρά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν.
Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα».
Μετά τήν Δοξολογία ἀκολούθησε ἡ μεγαλειώδης  Λιτανεία τῆς ἁγίας Κάρας καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Στό πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἱδρύματος « Ἅγιος Ἀνδρέας», μετέφεραν πρόσκληση πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, νά ἐπισκεφθῇ τήν Μόσχα καί νά παραστῇ στίς λαμπρές ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στίς 12 καί 13 Δεκεμβρίου ( Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο) ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος θά τιμηθῇ ἀπό τό Ἵδρυμα.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπεδέχθη τήν πρόσκληση καί εὐχαρίστησε εὐχηθείς τά δέοντα πρός τόν κ. Πρόεδρο, τούς Ἀντιπροέδρους  καί ὅλα τά μέλη τοῦ Ἱδρύματος. Ἐν συνεχείᾳ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου