Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

Ἔφυγε γιὰ τὸν Οὐρανὸ ἡ Παναγιώτα Γάλλου- Καλαντζῆ, στὸ Σικάγο.


Ἔφυγε γιὰ τὸν Οὐρανὸ ἡ Παναγιώτα Γάλλου- Καλαντζῆ, στὸ Σικάγο.


Μὲ θλίψη βαθειὰ πληροφορηθήκαμε ὅτι ἔφυγε γιὰ τὸν Οὐρανὸ μιά ἐκλεκτὴ καὶ ἀγαπητὴ συγχωριανή μας, ἡ Παναγιώτα, θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων Βασιλείου καὶ Χρυσάνθης Γάλλου.
Ἡ Παναγιώτα ἦτο σύζυγος τοῦ ἐπίσης ἀγαπητοῦ συγχωριανοῦ μας Κυριάκου Καλαντζῆ, μὲ τὸν ὁποῖον ἀπέκτησαν μία ὡραία οἰκογένεια, τρία παιδιά , τόν Γιώργο, τήν Νικολέττα καί τόν Βασίλη καὶ ζοῦσαν καὶ ἐργάζονταν στὸ Σικάγο.
Ἡ κηδεία τῆς ἀείμνηστης Νότας Γάλλου θὰ γίνῃ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸ Σικάγο τὴν Πέμπτη  τὸ πρωὶ 5 Μαρτίου καὶ ὥρα 10 (Ἀμερικῆς. Ὥρα ἑλληνικὴ 4.μ.μ.)
Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τὴν ἀναπαύῃ καὶ νὰ χαρίζῃ στὸ σύζυγό της καὶ τὰ παιδιὰ της δύναμη ἀπὸ τὸν Οὐρανό.
Ἐπίσης συλλυπούμεθα τά ἀδέλφια της καί τά ἀνήψια της.
Στὴ μνήμη μας καὶ στὸ χωριό μας θὰ μένῃ πάντοτε ὡς ἡ κοπέλα μὲ τὴν πολλὴ καλοσύνη, τὴν χαρούμενη καρδιὰ καὶ τὶς πολλὲς ἀρετές.


Αἰωνία της ἡ μνήμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου