Σάββατο 18 Ιουλίου 2015

Ἡ Ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία στοῦ Λουκᾶ

Κυριακή 19 καί Δευτέρα 20 Ἰουλίου 2015. 
Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος θά ἑορτασθῆ μνήμη τοῦ Προφήτη Ἠλία, στό πανέμορφο ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη πού βρίσκεται πάνω ἀπό τό χωριό.
          Τήν παραμονή θά τελεσθῆ ὁ μεγάλος Ἑσπερινός καί ἀνήμερα ἡ Θεία Λειτουργία μέ ἀρτοκλασία.
 Γιά μιά ἀκόμη φορά θά συναντηθοῦμε ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καί οἱ ἀδελφοί μας, ὃσοι ἔχουν ἔρθει ἀπό τό ἐξωτερικό, γιά νά προσευχηθοῦμε καί νά τιμήσωμε τόν ἔνδοξο Προφήτη τοῦ Θεοῦ.          Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἔζησε ἐννέα αἰῶνες πρίν γεννηθῆ ὁ Χριστός. Διακρίθηκε γιά τό ζῆλο του καί τήν πίστη στόν Θεό , γι’ αὐτό ὀνομάστηκε καί ζηλωτής Προφήτης. Ἀγωνίστηκε ἐναντίον τῶν εἰδώλων καί τῆς εἰδωλολατρίας, κατέβασε φωτιά ἀπό τόν οὐρανό, ἔκλεισε μέ τήν προσευχή του τούς οὐρανούς καί δέν ὑπῆρχε βροχή γιά τρία χρόνια καί ἔξι μῆνες, τόν κυνήγησε ὁ Βασιλιάς Ἀχαάβ καί ἡ ἀσεβής βασίλισσα Ἰεζάβελ, ἀνέβη μέ πύρινο ἂρμα στόν οὐρανό χωρίς νά γευθῇ τόν θάνατο καί ἦτο παρών κατά θαυματουργικό τρόπο στήν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μαζί μέ τόν Προφήτη Μωυσῆ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου