Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

" Ὀμορφιές ἀπό τοῦ Λουκᾶ "
Τό κεντρικό τμήμα καί ἡ δυτική πλευρά τοῦ χωριοῦ Λουκᾶ.Κάθε χωριό στήν Ἑλλάδα εἶναι προικισμένο ἀπό τόν Θεό, μέ μιά δική του ξεχωριστή ὀμορφιά. Ὅσες φορές καί ἄν βλέπῃς τό χωριό σου, ποτέ δέν τό χορταίνεις. Ἄν λείψουν τά χωριά μας, θά πάψῃ νά κτυπᾶ ἡ καρδιά τῆς Ἑλλάδος.
Γι’ αὐτό καί ὅσοι θέλησαν νά γκρεμίσουν τίς ἀξίες, τήν παράδοση καί τήν ἱστορία τῆς Πατρίδος μας, ἐστόχευσαν στό γκρέμισμα τῆς ἰδιοπροσωπίας της καί τῆς πνευματικῆς της ρίζας καί ταυτότητας πού βρίσκονται στά χωριά μας.
Μιά χώρα πού συγκεντρώνει τόν πληθυσμό της σέ μεγαλουπόλεις- τερατουπόλεις, ὅπου συμφύρονται λαοί, φυλές καί γλῶσσες καί πού δέν διατηρεῖ τόν σύνδεσμο μέ τήν παράδοση , ὅπως διεφυλάχθη αἰῶνες ἀπό τούς ἁπλούς ἀνθρώπους πού ἔζησαν σέ κάμπους, βουνά καί θάλασσες, κινδυνεύει νά χάσῃ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τήν ξεχωριστή της θρησκευτική καί πολιτιστική ταυτότητα, τήν ἐλευθερία της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου