Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, στοῦ Λουκᾶ.


Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, στοῦ Λουκᾶ.


      Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, εἶναι ἀφιερωμένος σέ τρεῖς Ἁγίους. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο (κεντρική Ἁγία Τράπεζα), στήν Ἁγία Σοφία καί τίς τρεῖς θυγατέρες της Ἀγάπη, Πίστη καί Ἐλπίδα (ἀριστερά Ἁγία Τράπεζα) καί στόν Ἅγιο Ἀπόστολο  καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ (δεξιά Ἁγία Τράπεζα).
      Στό τέμπλο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπάρχει θαυμάσια εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ μέ ἀσημένια ἐπένδυση. 
          Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Σάββατο 17.10.2015 θά τελεσθ Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἀνήμερα, 18.10.2015 θά τελεσθῇ ἡ  Θεία Λειτουργία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου