Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στό Σικάγο, ὁ συγχωριανὸς μας Χαρίλαος Μαρίνης.
 Ὁ Χαρίλαος Μαρίνης γεννήθηκε στὶς 15 Ἰανουαρίου τοῦ 1934  στοῦ Λουκᾶ Ἀρκαδίας καί ἦτο γυιός τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καί Νικολέτας Μαρίνη.
 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεγάλης μετανάστευσης στὶς ἀρχὲς τοῦ 1950, μετανάστευσε στὴν Ἀμερική. Ἐγκαταστάθηκε στὸ Σικάγο καὶ ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν διαχείριση Ἑστιατορίων.
 Τὸ 1956 ἐνυμφεύθη τὴν Ἀντουαννέτα Πετυχάκη, μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησαν 10 παιδιὰ καὶ πολλὰ ἐγγόνια. Ἒλεγε μέ χαρά ὃτι ἦτο ὁ πιό εὐτυχισμένος ἂνθρωπος, μέ μιά τόσο μεγάλη καί εὐτυχισμένη οἰκογένεια.
Στό βιογραφικό του διαβάζομε ὃτι:
            Εἶχε ταλέντο στὴν μαγειρικὴ καὶ ἦταν ἄριστος χορευτὴς , ἐνῶ εἶχε ἰδαίτερη αἴσθηση τοῦ χιοῦμορ.
 Ὅποιος τὸν γνώρισε, σίγουρα διέκρινε τὸ ταπεινὸ καὶ ἐπικοινωνιακό τοῦ χαρακτῆρος του.
 Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, στὶς 29 Ἰανουαρίου 2017, σέ ἠλικία 83 ἐτῶν.
 Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του θὰ τελεσθῇ σήμερα, 1.2.2017, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Σικάγο, στὶς 11:00 π.μ. (ὥρα Ἀμερικῆς).            Εὐχόμεθα, Κύριος ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύῃ καὶ στοὺς οἰκείους νὰ δίδῃ τὴν ἐξ’ ὕψους παρηγορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου