Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Συνάντηση Λουκαϊτῶν στὸ Ἅγιον Ὂρος.

Συγκίνηση ἐπεκράτησε στὸ Ἀρχονταρίκι στὴν Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ Ἅγιον Ὂρος, ὅταν στὸ κέρασμα ποὺ παρετέθη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ὁλονυκτίου Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, 12-13 Δεκεμβρίου (30 Νοεμβρίου μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο), πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου συναντήθηκαν δύο Λουκαΐτες, ποὺ ἔχουν ἀφιερώσει τὴν ζωή τους στὸν Θεό.
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ ἐκ Λουκᾶ Μοναχὸς στὸ Ἱερὸ Κελλίο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Ἅγιο Ὂρος, Γαβριὴλ Ντούλας.

Ἡ χαρὰ καὶ τῶν δύο καὶ ἡ συγκίνησις ἦτο μεγάλη ἀφοῦ θυμήθηκαν πολλὰ ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ τὶς οἰκογένειές τους, ἀλλὰ καὶ ἡ συγκίνηση τῶν παρισταμένων Ἡγουμένων, Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν ἦτο ἐμφανής, ὅταν ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν κοινὴ καταγωγὴ ἀλλὰ καὶ τὴν συγγένεια μὲ τὸν Μοναχὸ Γαβριὴλ, στὸν ὁποῖο εὐχήθηκε νὰ ἔχῃ καλὴ πνευματικὴ πορεία καὶ νὰ ἀξιωθῇ τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου