Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ.
Bλέποντας  τό ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στό χωριό μας, στοῦ Λουκᾶ, τό ὁποῖο εἶναι ριζωμένο στή σπηλιά καί στό βράχο ἀπέναντι ἀπό τό χωριό μας, ἀπό τόν 11ο αἰῶνα, ἀγκαλιάζομε ὃλους τούς Λουκαΐτες ὃπου καί ἂν εὑρίσκωνται καί εὐχόμεθα τά ἒτη τους νά εἶναι πολλά καί εὐλογημένα.
       Εὐτυχισμένο κατά πάντα τό νέο ἒτος. Νά ἀπολαύσετε ὃλοι, ἀδελφοί μου,πλούσια  τά ἀγαθά καί τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ.
          Σᾶς ἐναγκαλίζομαι ὃλους καί σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ.

+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου