Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Ἔφυγε στὶς 30.12.2017 γιὰ τὸν οὐρανὸ ἡ συγχωριανὴ μας Χαραλαμπία Παρασκευοπούλου.


          Ἡ μακαριστὴ Χαραλαμπία ἐγεννήθη στοῦ Λουκᾶ καὶ ἦτο κόρη τῶν ἀειμνήστων Γεωργίου Ρέκκα καὶ τῆς συζύγου του, Κωνσταντίνας.
 Στὶς 20 Φεβρουαρίου 1955 ἐνυμφεύθη τὸν Γεώργιο Παρασκευόπουλο καὶ ἀπέκτησαν τρία τέκνα, τὴν Μαργαρίτα, τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὸν Λουκᾶ.
          Ἀξιώθηκε νὰ δῇ τὴν οἰκογένειά της νὰ αὐξάνεται καὶ νά ἀπολαύσῃ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια της.
          Ἔφυγε γιὰ τὸν οὐρανὸ σὲ ἡλικία 91 ἐτῶν.
 Ἐκηδεύθη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ καὶ ἐτάφη στὸ κοιμητήριο τοῦ Ναοῦ τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς, 31.12.2017.
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὑρεθείς μετὰ δύο ἡμέρες γιὰ λόγους πνευματικοὺς καὶ κοινωνικοὺς στὴν Τρίπολη καὶ στοῦ Λουκᾶ, ἐτέλεσε ἐπὶ τοῦ τάφου της τρισάγιο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς της.
        Ὁ Θεὸς ἂς τὴν ἀναπαύη καὶ νὰ χαρίζῃ στὰ παιδιὰ καὶ στὰ ἐγγόνια της ὑγεία καὶ τὰ οὐράνια δωρήματα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου