Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στό Σικάγο, ὁ συγχωριανὸς μας Παναγιώτης Κλειώρης.


          


   Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στό Σικάγο, ὁ συγχωριανὸς μας Παναγιώτης Κλειώρης. Ὁ ἀείμνηστος Παναγιώτης ἐγενήθη τὸ 1930 στοῦ Λουκᾶ. Ἦτο γυιός τοῦ Σπυρίδωνος καί τῆς Παναγιώτας Κλειώρη. Ξενιτεύτηκε μικρός γιά τήν Ἀμερική, ὃπου ἐνυμφεύθη τὴν Σταυρούλα Παναγάκου μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησαν μιά εὐλογημένη οἰκογένεια, τὴν Παναγιώτα, τὴν Ἀθανασία τὴν Μαρία καὶ τὴν Θεοδώρα καί πολλά ἐγγόνια.
           Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του θὰ τελεσθῇ τὴν Παρασκευὴ καὶ ὥρα 10π.μ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Σικάγο.
          Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχή του καὶ νὰ δίδῃ στοὺς οἰκογενεῖς του, στά παιδιά του, στά ἐγγόνια του καί στά ἀδέλφια του  τὴν ἐξ’  ὕψους παραμυθία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου