Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Πλησιάζουν προς το τέλος τους οι εργασίες στον Προφήτη Ηλία.


   
Ἑτοιμάζεται νὰ γιορτάσῃ ἀνακαινισμένος ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Προφήτη Ἠλία στοῦ Λουκᾶ, ποὺ βρίσκεται ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὸ χωριό.
   Μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στέγης καὶ τοὺς ἐσωτερικοὺς σοβάδες, ἑτοιμάζονται οἱ ἐσωτερικοὶ ἐλαιοχρωματισμοὶ καὶ προχωρεῖ πρὸς τὸ τέλος τὸ ἐξωτερικὸ ἁρμολόγημα.
   Θὰ τοποθετηθῇ καινούργιο ξυλόγλυπτο τέμπλο μὲ καινούργιες φορητὲς εἰκόνες καὶ oἱ ἀπαραίτητοι πολυέλεοι σύμφωνα μὲ τὸν ἐσωτερικὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ.
   Εὐχόμαστε νὰ εἴμαστε ὅλοι καλὰ καὶ νὰ συναντηθοῦμε, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στὴν γιορτὴ τοῦ Προφήτη Ἠλία.
   Νὰ σημειώσωμε ὅτι ἔχει ἤδη ἀνακαινισθῆ καὶ τὸ ἄλλο ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴν ψηλὴ βουνοκορφὴ τῆς Καπνίστρας, παρὰ τὶς πολλὲς δυσκολίες γιὰ νὰ φθάσουν τά ὑλικά ἐκεῖ, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει δρόμος.
    Καὶ τὰ δυὸ Ἐξωκκλήσια τοῦ Προφήτη Ἠλία θὰ ἀποτελοῦν ἕνα κόσμημα γιὰ τὸ χωριό μας καὶ τὴν περιοχή ὁλόκληρη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου