Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύῃ τὸν συγχωριανὸ μας Παναγιώτη Γιαννακάκη.

Σὲ ἡλικία 82 ἐτῶν ἐκοιμήθη  στὸ Σικάγο ὅπου ἔμενε μὲ τὴν οἰκογένειά του ὁ συγχωριανὸς μας Παναγιώτης Γιαννακάκης,  γιὸς τῶν ἀειμνήστων Παναγιώτη Γιαννακάκη καὶ τῆς συζύγου του Ἀντιγόνης.
 Ὁ ἀείμνηστος Παναγιώτης μὲ τὴν σύζυγό του Τούλα, ἀπέκτησαν μιά ὡραία καὶ εὐλογημένη οἰκογένεια σύμφωνα μὲ τὶς ἑλληνοχριστιανικὲς ἀρχές.
Ἦτο γόνος ὑπερπολύτεκνης οἰκογένειας ἀπὸ τοῦ Λουκᾶ, (12 ἀδέλφια) τὰ ὁποῖα ξενητεύτηκαν στὴν Ἀμερικὴ γιὰ νὰ βροῦν μιά καλύτερη ζωή.
          Ἡ κηδεία του ἔγινε, τὸ Σάββατο 13.10.2018, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Oak Lawn στὸ Σικάγο.
 Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύῃ καὶ νὰ χαρίζῃ στὴν οἰκογένειά του τὴν ἐξ’ ὕψους παραμυθία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου