Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Ἀνετέθη ἡ μελέτη γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς "Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς" στοῦ Λουκᾶ.
Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας καὶ κατόπιν τῶν ὑποδείξεων τῆς Προϊσταμένης κ. Ἄννας Καραπαναγιώτου, ἀνετέθη σὲ εἰδικὸ ἀρχιτέκτονα-μελετητή γιὰ τὶς ἀποκαταστάσεις ἐκκλησιαστικῶν μνημείων, ἡ ἐκπόνηση μελέτης γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἱστορικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μνημείου «Κόκκινη Ἐκκλησιά», στοῦ Λουκᾶ.
 Ὁ Ναὸς αὐτὸς ἀφιερωμένος στὴν Παναγία (Κοίμηση τῆς Θεοτόκου) εἶναι τὸ ἀρχαιότερο Ἐκκλησιαστικὸ μνημεῖο τῆς Ἀρκαδίας, σύμφωνα μέ τήν Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων.
          Τὰ πρῶτα χρήματα γιὰ τὴν μελέτη κατετέθησαν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο, ὅπως ὁ ἴδιος ἐξ΄ἄλλου τὸ ἀνεκοίνωσε κατὰ τὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ ἐτελέσθη στὴν «Κόκκινη Ἐκκλησιὰ» μετὰ ἀπὸ σιγή αἰώνων, στὶς 16 Αὐγούστου 2018 καὶ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν κυριαρχικὴ ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς καὶ συντονίζει τὴν πορεία τῶν ἐργασιῶν. Ἐπίσης καί ἀδελφοί μας ἀπό τό Σικάγο προσέφεραν οἰκονομική ἐνίσχυση. Πιστεύομε ὃτι θά συγκεντρωθοῦν σύντομς τά ἀπαραίτητα χρήματα γιά τόν συγκεκριμένο σκοπό.
 Ἡ μελέτη θὰ εἶναι ἕτοιμη σὲ πέντε περίπου μῆνες, θὰ κατατεθῆ στὴν ἁρμόδια Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία Τριπόλεως, ἀπ’ ὅπου θὰ προωθηθῆ στὸ τμῆμα ἀναστηλώσεων Ἐκκλησιαστικῶν μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ γιὰ νὰ καταλήξη στὸ ΚΑΣ (Κεντρικὸ Ἀρχαιολογικὸ Συμβούλιο) γιὰ τὴν τελικὴ ἔγκριση.
 Πιστεύομε ὅτι μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας θὰ εὑρεθοῦν ὁπως ἀναφέραμε προηγουμένως, οἱ ἀπαραίτητοι οἰκονομικοὶ πόροι καὶ θὰ ξεπερασθοῦν τὰ ὅποια ἐμπόδια, ἴσως, παρουσιασθοῦν στὴν πορεία, ὥστε νὰ δοῦμε καὶ πάλι ὄρθιο τὸ ἱστορικὸ ἐκκλησιαστικὸ αὐτὸ μνημεῖο, τὴν «Κόκκινη Ἐκκλησιὰ» καὶ νὰ γίνη καί πάλι  τὸ στολίδι τοῦ χωριοῦ μας καὶ ὅλης τῆς περιοχῆς, ὅπως ἦτο πρὶν ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες.

          Γιὰ ὅποια πληροφορία παρακαλοῦμε νὰ ἀπευθύνεσθε στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου