Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Συνομιλία μέ τό παρελθόν.

Συνομιλία μέ τό παρελθόν.
Λαογραφικά στοιχεῖα ἀπό τοῦ Λουκᾶ.

  Παλαιά ἀντικείμενα πού μαρτυροῦν ἐποχές μέ ξεχωριστή ὀμορφιά καί χάρη. Μέ αὐτά μεγάλωσαν οἱ γονεῖς μας καί πολλοί ἀπό μᾶς.
  Πρέπει τά παιδιά μας νά μελετοῦν τήν ἱστορία μας καί τήν λαογραφία μας.
   Θά τά βοηθήσῃ πολύ. 

 Ἐξάρτημα ἀπό τόν ἀργαλειό.

   Παλαιές χαρακτηριστικές φωτογραφίες ἀπό τήν ἐργασία στόν ἀργαλειό. Ποιός ξέρει ἄραγε ποιές εἶναι αὐτές οἱ γυναῖκες πού μετά τήν ἐργασία στά χωράφια δούλευαν γιά νά φτιάξουν τήν προίκα στίς κόρες καί στίς  ἐγγονές τους;
   Ὅλα γίνονταν κάποτε μέ κόπο καί ξενύχτια...! Τώρα...
   Ὁ ἀργαλειός.

 Χτένι ἀπό τόν ἀργαλειό.

   Τό σίδερο πού σιδέρωναν τά ροῦχα. Μέσα στό σίδερο ἔβαζαν κάρβουνα καί ἔτσι μέ τό ζεστό σίδερο σιδέρωναν.
 Ἐπίσης μέ τό σίδερο αὐτό μετέφεραν τά ἀναμμένα κάρβουνα στό κοιμητήριο καί τά ἔβαζαν στούς τάφους τῶν κεκοιμημένων γιά νά θυμιάζουν.

 1) Οἱ πινακωτές ὅπου τοποθετοῦσαν τό ψωμί προτοῦ τό ρίξουν στόν φοῦρνο γιά νά ψηθῇ. Ἀφοῦ ζύμωναν τό ψωμί στό σκαφίδι τοποθετοῦσαν τό ζυμάρι στίς θῆκες τῆς πινακωτῆς.

2) Τό πλαστήρι πάνω στό ὁποῖο ἔπλαθαν τό ψωμί γιά νά γίνῃ καρβέλι.

3) Τό ξύλινο φτυάρι γιά νά ρίχνουν τό ψωμί στό φοῦρνο.

4) Ὁ κόπανος πού τόν χρησιμοποιοῦσαν στό πλύσιμο τῶν ρούχων.

5) Ἡ χάλκινη τέσα πού μετέφεραν τό φαγητό στό χωράφι γιά τούς ἐργάτες. Ἡ τέσα ἦταν ἀπαραίτητο ἐξάρτημα τῆς προίκας πού ἔπαιρνε ἡ νύφη. Ἦταν τό δῶρο πού προσέφερε στή νύφη ὁ νονός της.

  Τό ταγάρι. Τό κεντοῦσαν στόν ἀργαλειό. Εἶχε διάφορα σχέδια καί μετέφεραν διάφορα πράγματα.
   Μέ τό ταγάρι πού εἶχε μέσα ζαχαράτα, κουφέτα καί γαρύφαλλα καί τό φοροῦσαν τά παιδιά στόν ὦμο τους καλοῦσαν στούς γάμους. Τότε δέν ὑπῆρχαν προσκλητήρια.
 Ἦτο ἀπαραίτητο ἐξάρτημα τῆς προίκας πού ἔπαιρνε ἡ νύφη ἀπό τό σπίτι.

 Τό ταγάρι αὐτό φέρει καί τά ἀρχικά γράμματα τῆς ἰδιοκτήτριας. Βασιλική Γιαννακάκη (σύζυγος τοῦ  μακαριστοῦ Βασιλείου Παπαδοπούλου). Ἡ Βασιλική ἐκοιμήθη 15 Νοεμβρίου 2002 σέ ἡλικία 88 ἐτῶν.Βασιλική Γιαννακάκη-Παπαδοπούλου

 Τό γιουρντί πού φοροῦσαν οἱ γυναῖκες τόν χειμῶνα.

 Φουστάνι πού φοροῦσαν παληότερα. 
Χαρακτηριστικό λουκαΐτικο ἔνδυμα.

 Ἡ ρόκα πού τήν χρησιμοποιοῦσαν γιά νά γνέθουν τό μαλλί καί νά γίνεται νῆμα.

Παλαιό σπαθί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου