Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ « ΛΟΥΚΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» 15.01.2013- 15.01. 2014.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
« ΛΟΥΚΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ»
15.01.2013- 15.01. 2014. Ἡ ἱστοδελίδα τοῦ χωριοῦ μας σήμερα συμπλήρωσε ἕνα χρόνο. Μέ πολλή ἀγάπη στόν τόπο μας καί στούς ἀνθρώπους του, καί πολλή συγκίνηση ξεκινήσαμε αὐτή τήν ὡραία προσπάθεια γιά νά προβάλλωμε τήν γενέτειρά μας, τό ὄμορφο δηλαδή χωριό μας, τήν ἱστορία μας καί τίς παραδόσεις μας.
  Μέσα ἀπό αὐτή τήν ἱστοσελίδα συνδεθήκαμε μεταξύ μας ἀκόμα πιό πολύ, ἐπικοινωνήσαμε μέ τούς δικούς μας ἀνθρώπους πού βρίσκονται στήν ξενητειά καί δημιουργήσαμε φιλίες καί πνευματικό σύνδεσμο μέ πάρα πολλούς ἄλλους ἀδελφούς μας.
   Ἄς εἶναι δοξασμένο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά κάνωμε αὐτή τήν προσπάθεια καί νά τήν  συνεχίζωμε καί ἄς ἔχομε τίς πρεσβεῖες τοῦ προστάτου τοῦ χωριοῦ μᾶς , Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ὅλων τῶν Ἁγίων πού τιμῶνται ἰδιαίτερα στόν τόπο  μας.
   Εὐχαριστοῦμε ὅλους σας γιά τήν βοήθειά σας καί τήν πνευματική ἐνίσχυση αὐτῆς τῆς προσπαθείας καί παρακαλοῦμε νά συνεχίσετε νά εἶστε μαζί μας, εἴτε μέ τήν μελέτη τῆς ἱστοσελίδος, εἴτε μέ τήν ἀποστολή στοιχείων πρός δημοσίευση, εἴτε μέ τήν προσευχή σας πού εἶναι ἰδιαιτέρως ἀπαραίτητη γιά κάθε προσπάθεια στή ζωή μας.
   Ἡ διατήρηση τῆς ἱστορίας καί τῆς τοπικῆς μας παραδόσεως εἶναι ὑποχρέωση ὅλων μας. Γυρίζοντας μέ τήν ψυχή μας καί τήν ὅλη ὕπαρξή μας στόν τόπο πού γεννηθήκαμε παίρνουμε δύναμη γιά νά συνεχίσωμε τόν ἀγώνα μας. Ὁ τόπος μας εἶναι τό λιμάνι μας. Τό σπίτι μας ὅσο φτωχικό καί ἄν εἶναι, εἶναι ἡ ζεστή καί ζωντανή ἑστία μας.
   Μέσα σέ ἕνα κόσμο πού τά πάντα ἔχουν ξεφτίσει, ἔχομε χρέος νά διατηρήσωμε τήν ταυτότητά μας καί τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας.
    Σέ καιρούς πού τά χωριά μας ἔχουν μικρύνει ἐξαιτίας τῆς ἀδιαφορίας τῆς πολιτείας, ἡ ὁποία θά κοστίσῃ πολύ ἀκριβά στή χώρα μας, ἄς ἀγωνιστοῦμε νά κρατήσωμε ὅσο μποροῦμε ἀνοιχτά τά σπίτια στά χωριά μας καί ἄς ἐμνεύσομε τά παιδιά μας μέ τήν ἀγάπη στά πατρογονικά  μας.
   Θά συνεχίσωμε μέ τόν ἴδιο ζῆλο τήν παρουσίαση προσώπων, γεγονότων καί γενικῶς τῆς παραδόσεως πού σημάδεψε τόν τόπο μας, ρίχνοντας συγχρόνως φῶς καί σέ πτυχές τοῦ «παρόντος».
    Ἐπίσης ἀπευθύνομε θερμές εὐχές  μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἐπετείου καί στήν διαδικτυακή ὁμάδα τῶν
« Ἁπανταχοῦ Λουκαϊτῶν» καί στούς φίλους της ὁμάδος αὐτῆς.
   Σᾶς ἀσπαζόμεθα ὅλους καί σᾶς εὐχόμαστε νά ἔχετε ὑγεία καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.


+ Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου