Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Συνομιλία μέ τό παρελθόν...


Συνομιλία μέ τό παρελθόν...


  Διαβατήριο τό ὁποῖο ἐξεδόθη στίς 11 Ὀκτωβρίου 1918 στό ὄνομα τοῦ Λουκαΐτη Παναγιώτη Σμυρνιώτη, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στήν Ἀμερική, προκειμένου νά ἐπιστρέψῃ στήν Ἑλλάδα καί νά καταταγῇ στόν στρατό.  
   Τό διαβατήριο ἐξεδόθη  στή πόλη Salt Lake τῆς Γιούτα, ὅπου πολλοί Ἕλληνες ἐργάζοταν στά ὀρυχεῖα καί μᾶς τό ἔστειλε ὁ ἐγγονός τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτη Σμυρνιώτη, ὁ ὁποῖος φέρει καί τό ὄνομά του.
   Εἶναι ὁ Παναγιώτης Σμυρνιώτης τοῦ Ἰωάννου καί τῆς Μαρίας. Ὁ πατέρας του Ἰωάννης ἔχει κοιμηθῆ σέ νέα σχετικῶς ἡλικία καί ἀναπαύεται στό κοιμητήριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, μαζί μέ τούς γονεῖς του, ἀειμνήστους Παναγιώτη καί Ἑλένη.
  Εὐχαριστοῦμε τόν νεώτερο Παναγιώτη γιά τήν ἀποστολή τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ στοιχείου καί γιά τά ἄλλα ἱστορικά πού μᾶς ἔχει στείλει καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν μετανάστευση τῶν Λουκαϊτῶν.


    Σημείωση: 
  • Ὁ Παναγιώτης Σμυρνιώτης, στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔχει ἐκδοθῆ τό διαβατήριο, ἐκοιμήθη στίς 21 Νοεμβρίου 1975 σέ ἡλικία 85 ἐτῶν.
  • Ἡ σύζυγός του μακαριστή Ἑλένη, εἶχε κοιμηθῆ ἐνωρίτερα, στίς 5 Αὐγούστου 1966,  σέ ἡλικία 70 ἐτῶν.
  • Ὁ γυιός τους Ἰωάννης Σμυρνιώτης, πατέρας τοῦ νεώτερου Παναγιώτη, ἐκοιμήθη στίς 11 Ἰουνίου 1999 , σέ ἡλικία 63 ἐτῶν.
( Τά στοιχεῖα ἐλήφθησαν ἀπό τό βιβλίο θανάτων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Λουκᾶ, ὅπως εἶχαν καταχωρηθῆ ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἱερέα π. Γεώργιο Ρέκκα. Ἡ λεπτομερής καταγραφή τῶν  στοιχείων ἀπό τόν π. Γεώργιο διασώζει τήν ἱστορία).νεώτερος Παναγιώτης Σμυρνιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου