Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Ἐκεῖνοι πού ἔφυγαν τόν τελευταῖο καιρό... γιά τόν οὐρανό.

Ἐκεῖνοι πού ἔφυγαν τόν τελευταῖο καιρό... 
γιά τόν οὐρανό.

    Τό τελευταῖο διάστημα τοῦ 2013 καί τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ 2014 ἔφυγαν ἀπό τόν μάταιο αὐτό κόσμο κάποιοι ἀγαπημένοι συγχωριανοί μας, γιά τούς ὁποίους εὐχόμεθα νά τούς ἀναπαύῃ ὁ Κύριος, ἐν χώρᾳ Δικαίων καί Ἁγίων.


(Τρισάγιο ἀπό τόν Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο στόν τάφο τοῦ ἀειμνήστου Χρίστου Σμυρνιώτη. 23.01.2014).

  1) Στίς 19.12.2013 ἐγκατέλειψε τόν μάταιο αὐτό κόσμο, ὁ μακαριστός Χρῖστος Σμυρνιώτης, γυιός τοῦ Ἐπαμεινώνδα καί τῆς Χρυσούλας, ὁ ὁποῖος σημάδεψε μέ τό πέρασμά του τήν τοπική μας κοινωνία, ἀφοῦ ὑπηρέτησε μέ ἀφοσίωση τό χωριό μας ἐπί πολλές δεκαετίες, ὡς γραμματεύς τῆς κοινότητος.
   Ἀγαπήθηκε ἀπό ὅλους μας καί ἔχαιρε μεγάλης ἐκτιμήσεως. Μέ τήν σύζυγό του Βασιλική, ἀπέκτησαν μιά εὐλογημένη οἰκογένεια καί εὐτύχησαν νά μεγαλώσουν καί νά καμαρώσουν τά  τέσσερα παιδιά τους καί νά χαροῦν καί ἐγγόνια.
  Ὁ μακαριστός Χρῖστος, μετέστη πρός Κύριον σέ ἡλικία 82 ἐτῶν.
  Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ,  στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία τοῦ ἐξῆρε τήν  προσωπικότητα τοῦ μεταστάντος.

   2) Στίς 23.12. 2013 μετέστη πρός Κύριον ὁ μακαριστός Ἰωάννης Παναγόπουλος, ὁ ὁποῖος μέ τήν μακαριστή σύζυγό του Θεοφάνη, ( τό γένος Νικολάου Καπλάνη) , ἐργάστηκε στή ζωή του μέ τιμιότητα καί ἀπέκτησε μιά ὡραία καί εὐλογημένη οἰκογένεια.
  Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη τήν ἑπομένη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ καί ἡ ταφή ἔγινε στό κοιμητήριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

(Ἡ μακαριστή Θειά Ἀσήμω μέ τόν Μητροπολίτη Πατρῶν σέ πρόσφατη ἐπίσκεψή του στό σπίτι της)Τρισάγιο στόν τάφο της 23.01.2014).


   3) Στίς 30.12.2013 ἀνεχώρησε γιά τήν οὐράνια πατρίδα ἡ ἀείμνηστη Ἀσημίνα Πανούτσου, σέ ἡλικία 100 ἐτῶν.
    Ἦταν τό τελευταῖο παιδί μιάς πολυμελοῦς, τίμιας καί εὐλογημένης οἰκογένειας τοῦ Λεωνίδα Πανούτσου.
   Ἡ οἰκογένεια αὐτή προσέφερε ἐπιστήμονες,  ἁπλούς βιοπαλαιστάς, ἀλλά καί ἥρωες γιά τήν Πατρίδα, ἀφοῦ ὁ ἀδελφός τῆς μεταστάσης Παναγιώτης, ἔδωσε τήν ζωή του γιά τήν Πατρίδα, πολεμώντας στά βουνά τῆς Ἀλβανίας κατά τό ἔπος τοῦ 40’.
   Ἡ γλυκύτατη ψυχή ἡ Ἀσημούλα, ἔμεινε ὁ τελευταῖος ἔνοικος τοῦ σπιτιοῦ τους, καί ἔτυχε τῆς ἀγάπης καί τῆς περιποιήσεως τῶν ἀνηψιῶν της καί τῶν δικῶν της ἀνθρώπων, ἀφοῦ ἡ ἴδια παρέμεινε ἄγαμος καί ἀφιερώθηκε μέ ὅλη της τήν καρδιά στήν ὑπηρεσία τῆς πατρικῆς της οἰκογένειας.
   Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ.

(Ὁ μακαριστός Κωνσταντῖνος Ρουμελιώτης μέ τόν ἀείμνηστο π. Γεώργιο Ρέκκα, τό 1997  μπροστά ἀπό τό στολισμένο κουβούκλιο τοῦ Ἐπιταφίου).

(Τρισάγιο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του.23.01.2014.)

   4) Στίς 16.01.2014 ἐκοιμήθη ὁ μακαριστός ἀδελφός μας Κωνσταντῖνος Ρουμελιώτης, σέ ἡλικία 95 ἐτῶν.
     Ὁ ἀείμνηστος ἦτο ἕνας σεμνός καί ἀξιοπρεπής συγχωριανός μας ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε ἀπό πολύ νέος σκληρά γιά νά κερδίσῃ τά πρός τό ζῆν.
   Μέ τήν σύζυγό του ἀείμνηστη Χριστίνα δούλεψαν πολύ γιά νά μεγαλώσουν τά πολύ καλά καί εὐλογημένα παιδιά τους.
   Ὁ Θεός τούς ἀξίωσε νά ἀπολαύσουν καί τούς υἱούς τῶν υἱῶν τους ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης τους.
    Ὁ ἀδελφός μας Κωνσταντῖνος, ὑπηρέτησε ἐπί πολλά ἔτη ὡς ἐπίτροπος στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ἐβοήθησε πολύ στά ἐνοριακά πράγματα.
   Τώρα ἀναπαύεται μαζί μέ τήν σύζυγό του στό κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ μας. Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ.


(Ἀπό τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία καί τήν ταφή τῆς μακαριστῆς Σοφίας Σμυρνιώτη. 23.01.2014).

5) Στίς 21.01.2014 ἐκοιμήθη ἡ μακαριστή καί ἀγαπητή συγχωριανή μας Σοφία, σύζυγος τοῦ Ἰωάννου Σμυρνιώτη. Ἦταν θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων Πολυβίου καί Γεωργίτσας Μαργιά. Ἦταν ἕνας σεμνός καί ἐργατικός ἄνθρωπος πού διεκρίνετο γιά τήν εὐσέβειά της καί τήν καλοσύνη της. 
  Πολύτεκνη μητέρα, ἐργάστηκε τόσο στό χωριό ὅσο καί στό ἐξωτερικό καί ἀξιώθηκε νά καμαρώσῃ τήν πολυμελῆ οἰκογένειά της καί νά τήν χαρῇ συνεχῶς αὐξανομένη.
   Τά τελευταία χρόνια ἐπανῆλθε στό χωριό μας, ὅπου ἔζησε εἰρηνικά μέ τόν σύζυγό της καί ἔφυγε ἁπλά γιά τόν οὐρανό, ὅπως ἁπλά ἔζησε σέ ὅλη της τή ζωή.
   Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν αἰώνια ζωή καί γιά τήν μεταστάσα.
         


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου