Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

"Εικόνα της δεήσεως στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευθυμίου στου Λουκά".


   Εἰκόνα τῆς δεήσεως στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου στοῦ Λουκᾶ.


   
   Ὁ Ἅγιος Βασίλειος καί ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος παρακαλοῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό, κρατώντας στά χέρια τούς εἰλητάρια.(χαρτιά πού γράφουν προσευχές).

   Ὁ Μέγας Βασίλειος παρακαλεῖ ὑπέρ ὑγείας τῶν ζώντων.
   Τό εἰλητάριό του γράφει:
« Μνήσθητι Κύριε ὑπέρ ὑγιείας καί σωτηρίας τῶν ἐν τῇ κώμη ταύτη καί τῶν ὅπου γῆς εὐρισκομένων Λουκαϊτῶν».


  Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος παρακαλεῖ ὑπέρ  ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων.
   Τό εἰλητάριό του γράφει:
 «  Μνήσθητι Κύριε ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί ἀναπαύσεως τῶν κτητόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου καί πάντων τῶν ἐν Κυρίῳ τελειωθέντων Λουκαϊτῶν».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου