Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Γιορτάζει ὁ Ἃγιος Χαράλαμπος στό χωριό μας.

 

          Τό πανέμορφο Ἐκκλησάκι τό τόσο ἀγαπητό σέ ὃλους μας, τό ἀφιερωμένο στόν Ἃγιο Ἱερομάρτυρα Χαραλάμπη τόν θαυματουργό, πού μαρτύρησε σέ ἡλικία 113 ἐτῶν, ἒχει φορέσει τά γιορτινά του γιά τήν ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ μεγάλου Ἁγίου.

          Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Τρίτη θά τελεσθῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἀνήμερα 10.2.2021 ἡμέρα Τετάρτη θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία.

          Χτισμένος ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, περί τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, στόν τόπο πού βρισκόταν παλαιότερος Ναός τοῦ Ἁγίου, ἐγκαινιάστηκε τό ἒτος 1915, λόγῳ δυσκολιῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀπό τόν Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας Γερμανό Μεταξᾶ. Ὁ μακαριστός Ἐπίτροπος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, Νικόλαος Καλογήρου (Μάγερας), ἒλεγε ὃτι τήν μιά ἡμέρα ἐγκαινιάστηκε ὁ Ἃγιος Γεώργιος καί τήν ἂλλη ὁ Ἃγιος Χαράλαμπος. Δυστυχῶς δέν κατέγραψε κάποιος περισσότερα ἀπό αὐτές τίς μαρτυρίες.

          Οἱ παλαιότεροι στό χωριό κρατοῦσαν ἀπό τίς εὐσεβεῖς μητέρες τους φυλαχτά ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Κάποιοι ἀπό αὐτούς τά εἶχαν μαζί τους στόν πόλεμο τοῦ ‘ 40. Ὁ  μακαριστός Πέτρος Γιαννακάκης διηγεῖτο ὃτι ἡ σφαίρα κτύπησε στό σημεῖο πού κρεμόταν τό φυλαχτό ἐπάνω του μέσα σέ ἀσημένιο μικρό κουτί καί ἡ σφραῖρα ἐξωστρακίστηκε.

          Στήν ἀρχή ὁ Ναός ἦτο μικρός μέ πρόπυλα, ἀπό τήν νότια πλευρά, ξύλινα πού στήριζαν τήν στέγη (κεραμοσκεπή, εἶδος προνάου) γιά τήν προστασία τοῦ Ναοῦ ἀπό τήν βροχή, ἀλλά καί τήν προστασία τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν πού δέν χωροῦσαν μέσα στόν Ναό.

          Ἀργότερα, ὁ μακαριστός Ἱερεύς π. Γεώργιος Ρέκκας, ἐφρόντισε ὣστε νά μεγαλώσῃ ὁ Ναός πρός δυσμάς καί νά κατασκευασθῇ ὁ πρόναος ὃπως εἶναι σήμερα, ὡς καί μονόλοβον κωδωνοστάσιο.

          Τόν Ἃγιο Χαράλαμπο εὐλαβοῦνται ὃλοι οἱ Λουκαΐτες, ἰδιαιτέρως οἱ ποιμένες, οἱ ὁποῖοι κάθε χρόνο προσφέρουν ὡς τάμα, ἓναν ἀμνό ἢ ἐρίφιο ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

          Γιά ἂλλη μιά φορά τό πανέμορφο ἐκκλησάκι περιμένει τούς πιστούς, νά τιμήσουν τόν Ἃγιο Χαράλαμπο, τόν ἀγαπημένο Ἃγιο ὃλων τῶν συγχωριανῶν μας, ὃπου καί ἂν βρίσκονται.

          Οἱ προσευχές μας συνοδεύουν ὃλους τούς Λουκαΐτες, εἲτε βρίσκονται στό χωριό, εἲτε σέ ἂλλο μέρος τῆς Ἑλλάδος, εἲτε στό ἐξωτερικό. Ψυχικά εἲμαστε ὃλοι μαζί, μπροστά στόν Ἃγιο Χαράλαμπο.

          Εἶναι μιά εὐκαιρία νά ἐκδηλώσουμε ὃλοι μας τήν ἀγάπη μας στό χωριό μας, στά πατρογονικά μας, νά μή ἀφήσωμε τά σπίτια μας νά φθαροῦν ἀπό τόν χρόνο καί νά γκρεμισθοῦν. Νά συνεχίσωμε τήν παράδοση, ὃσο μποροῦμε. Ἀξίζει γιά κείνους πού μας ἒφεραν στόν κόσμο, γιά κείνους πού μᾶς μεγάλωσαν καί τώρα βρίσκονται στόν οὐρανό. Ἀξίζει γιά μᾶς, γιά τά παιδιά μας, γιά τήν Ἑλλάδα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου