Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Ἁγιογραφήθη ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λουκᾶ.

 


  1.  

          Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν καί οἱ Ἱεράρχαι κοσμοῦν τήν κόγχη πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοῦ Λουκᾶ.
          Ὁ Ναός  τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι ἓνα ὡραιότατο μεγάλο Παρεκκλήσιο, τό ὁποῖο εὑρίσκεται σέ λόγο μέ πανοραμική ἂποψη πρός τό χωριό καί πρός τόν κάμπο τῆς Μηλιᾶς καί τῆς Μαντινείας γενικώτερα. Εἶναι κτισμένο στά ἐρείπια ἀρχαίου Ναοῦ, πιθανῶς τῆς ἀρχαίας εἰδωλολατρικῆς  θεᾶς Δήμητρας καί στόν τόπο ὃπου εἶχε στηθῇ παρατηρητήριο γιά τήν μάχη τῆς Μαντινείας καί ἀργότερα ἐπί τῆς Ἑνετικῆς κυριαρχίας.

          Ἡ ἁγιογράφηση ἒγινε ὡς δέησις καί δωρεά τῆς οἰκογενείας τῶν εὐσεβῶν Λουκαϊτῶν, πού εὑρίσκονται στό Σικάγο, Γεωργίου Ν. Ντούλα καί τῆς συζύγου του Μαρίας Ντούλα(Σιοροβίγκα).

    Εὐχόμαστε ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, νά χαρίζῃ σέ ὃλη τους τήν οἰκογένεια ὑγιεία καί κάθε εὐλογία.
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου