Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Ἁγιογράφηση ἱεροῦ ἐξωκκλησίου Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ.

 

        


  Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία πού εἶναι κτισμένος πάνω ἀπό τοῦ Λουκᾶ, ἀπό ἀμνημονεύτων ἐτῶν, ἀνακαινίστηκε πλήρως καί εἶναι πλέον ἓνα πραγματικό στολίδι, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά. Στήν ἀνακαίνιση, διατηρήθηκε ἡ παραδοσιακή γραμμή καί ἀποκαλύφτηκε καί ἀρμολογήθηκε ἡ πέτρα.

          Κατασκευάστηκε ξυλόγλυπτο κομψό τέμπλο καί ἁγιογραφήθηκε ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ καί ἡ ἀνατολική πλευρά.

          Συνεχίζεται ἡ ἁγιογράφηση μέ παραστάσεις ἀπό τή ζωή τοῦ Προφήτη Ἠλία, γύρω στούς ἐσωτερικούς τοίχους τοῦ Ναοῦ.

          Τοποθετήθηκε ἡ πρώτη παράσταση ἀπό τήν ζωή τοῦ Προφήτη Ἠλία. Ἡ γέννησή του δηλαδή.

          Ἡ παράσταση εἶναι δέησις καί δωρεά εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου Κωτσιοβοῦ (Μπάλιου) καί τήν προσέφεραν τά παιδιά του.

          Τούς εὐχαριστοῦμε πολύ καί εὐχόμεθα  ὁ Κύριος νά ἀναπαύῃ τήν ψυχή τοῦ πατέρα τους καί στούς ἲδιους νά χαρίζῃ ὑγεία καί κάθε εὐλογία.

          Μακάρι νά βρεθοῦν καί ἂλλοι ἀδελφοί μας, νά βοηθήσουν, ὣστε νά συνεχισθῇ ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου