Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Ἡρωϊκές σελίδες καί μορφές τοῦ χωριοῦ μας.

 


Ἡ Πουλίνα

 


 

          Σήμερα θά παρουσιάσωμε μιά τόσο γνωστή σάν λέξη, ἀλλά τόσο ἂγνωστη, μᾶλλον λησμονημένη, σάν προσωπικότητα, ἱστορία τοῦ χωριοῦ μας.

          Τό κέντρο τοῦ χωριοῦ, ἐκεῖ πού ἦταν τά καφενεῖα καί παντοπωλεῖα, ὀνομαζόταν Πουλίνα καί ἒτσι εἶναι γνωστό μέχρι σήμερα.

          Λίγοι ὃμως, γνωρίζουν γιατί ἡ περιοχή  αὐτή ὀνομάζεται ἒτσι.

          200 χρόνια μετά ἂς θυμηθοῦμε σελίδες ξεχασμένες καί ἂς μήν ἀφήσωμε ποτέ πιά νά τίς καλύψῃ ἡ λησμονιά.

          Ἦταν 9 Αὐγούστου 1821 μιά ἡμέρα πρίν τήν νικηφόρα μάχη τῆς Γράνας[1], ὃταν οἱ Τοῦρκοι καταβαίνοντας ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, ὃπου ἐλεηλάτησαν καί ἐφόνευσαν μοναχούς, ἒφτασαν στοῦ Λουκᾶ λεηλατώντας καί φονεύοντας.

          Στόχος τους ὁ Παπᾶς τοῦ χωριοῦ καί μιά γυναίκα ἡ ὁποία ἒχει συγκεντρώσει πολλούς γύρω της καί ἡγεῖται σώματος πολεμιστῶν.( γιά τόν παπά θά γράψουμε σέ ἂλλη ἀναφορά).

          Τό ὂνομα τῆς ἡρωΐδας γυναίκας Βασιλική. Εἶναι γνωστή ὡς Πουλίνα, ἀπό τό προσωνύμιο τοῦ ἀνδρός της, τοῦ Πουλῆ.

          Στή συμπλοκή πού ἒγινε στό κέντρο  τοῦ χωριοῦ μέ τούς Τούρκους, ἡ Πουλίνα λαβωμένη συλλαμβάνεται  καί ἡ τιμωρία της γιά τόν ἡρωϊσμό της εἶναι ἡ κρεμάλα. Τήν κρέμασαν λοιπόν σέ ἓνα δένδρο, στό κέντρο τοῦ χωριοῦ, γι’ αὐτό καί τό σημεῖο ἀπό τότε ὀνομάζεται ἒτσι.

          Ἐφέτος πού συμπληρώνονται 200  χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, καιρός εἶναι νά τιμήσωμε ὃλους ὃσοι ἀγωνίστηκαν καί ἒπεσαν γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα.

          Δέν εἶναι λίγοι οἱ συγχωριανοί μας, πού πολέμησαν στόν ξεσηκωμό γιά τήν Ἐλευθερία κατά τό 1821.

          Τά ὀνόματά τους τά βρήκαμε ὃπως καί πού ὁ καθένας πολέμησε, στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους.

          Ἀρχίζομε ἀπό σήμερα τήν ἀναφορά μας σ’ αὐτούς. Σχεδιάζομε νά γράψωμε τά ὀνόματά τους σέ εἰδική στήλη, ἐκεῖ ὃπου εὑρίσκεται τό «Ἡρῶον» τοῦ χωριοῦ. Στήν στήλη τήν μαρμάρινη πού ὑπάρχει , εἶναι γραμμένα τά ὀνόματα τῶν ἡρώων Λουκαϊτῶν ἀπό τό 1897 καί μετά.

          Καιρός εἶναι νά τούς τιμήσωμε ὃλους. Ἒχομε χρέος νά τό κάνωμε, ὃλοι μαζί οἱ Λουκαΐτες, ὃπου καί ἂν εὑρισκώμεθα.

          Θά ἀκολουθήσῃ συνέχεια τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἀναφορᾶς μας, στούς ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος θυσιασθέντας Λουκαΐτες γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.

-----------------------------------------------------------------------------------------

          1.Ἡ Γράνα ἦταν τάφρος πού τήν ἂνοιξαν οἱ Ἓλληνες μέ διαταγή τοῦ Κολοκοτρώνη, ἀπό τήν Καπινίστρα τοῦ Λουκᾶ, μέχρι τό Μύτικα τοῦ Μπεντενιοῦ (Σκοπῆς σήμερα). Στίς 10 Αὐγούστου 1821 οἱ Ἓλληνες σ’ αὐτή τή μάχη κατετρόπωσαν τούς Τούρκους.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου