Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

"Ἀπὸ τὶς ὀμορφιὲς τῆς ἄνοιξης στὸ χωριό μας"


      Ὁ κάμπος στοῦ Λουκᾶ, σὰν ἕνα ὁλάνθιστο χαλί.

     "Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου