Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Πρόκειται πραγματικά γιά ἓνα "θαύμα".  Ὁ Προφήτης Ἠλίας στὴν βουνοκορφή  "Καπνίστρα" στοῦ Λουκᾶ, ἀπὸ ἕνα ἐρειπωμένο ἐρημοκκλήσι, ἔγινε ἕνα καταπληκτικὸ ναΰδριο ποὺ στολίζει τὴν ψηλή κορυφὴ τοῦ βουνοῦ καὶ τὴν περιοχὴ ὁλόκληρη. Τὰ ὑλικὰ γιὰ τὴν ἀνακαίνισή του, τὰ μετέφεραν μὲ πολλὴ πίστη στὸ Θεό, χωρὶς νὰ ὑπολογίσουν κόπο, ἄνθρωποι εὐσεβεῖς τούς ὁποίους καὶ εὐχαριστοῦμε πολύ. Γιὰ ὅσους γνωρίζουν τὴν περιοχὴ, κατανοοῦν τὴν μεγάλη δυσκολία νὰ φθάσουν μέχρι ἐκεῖ τὰ ὑλικά, ἀφοῦ ἡ προσπάθεια νὰ μεταφερθοῦν μὲ ζῶα ἀπέτυχε, λόγῳ τοῦ δύσβατου τῆς ἀπότομης βουνοπλαγιᾶς.
   Ὁ φωτεινὸς σταυρὸς κάθε βράδυ δίνει μαρτυρία Θεοῦ καὶ δηλώνει τὴν παρουσία τοῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία,ὄχι μόνο στὴν περιοχὴ τοῦ Λουκᾶ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸ Λεκανοπέδιο τῆς Μαντινείας καὶ τῆς πόλεως τῆς Τριπόλεως.

      Δημοσιεύομε φωτογραφίες ὅπως ἦταν πρὶν καὶ μετὰ τὶς ἐργασίες.


ΠΡΙΝ...
 

                                                      ΜΕΤΑ...


   Τώρα κατασκευάζεται μικρὸ ξυλόγλυπτο τέμπλο, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι ἕτοιμο μέχρι τὸ τέλος Μαΐου. Ἡ κατασκευή, ἡ μεταφορὰ καὶ ἡ τοποθέτηση θὰ γίνουν μὲ τὴν προσφορὰ καὶ τὴν δωρεὰ ἀπὸ καρδίας, πνευματικῶν τέκνων τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν Χρυσοστόμου.
    Ἐπίσης ἐτοιμάζονται καί ἁγιογραφίες πού θά τοποθετηθοῦν στήν ὀροφή καί φορητές εἰκόνες πού θά τοποθετηθοῦν στούς τοίχους τοῦ Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι διετηρήθησαν, ἀφοῦ ἒγινε τό ἀπαραίτητο ἀρμολόγημα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου