Κυριακή 7 Απριλίου 2013

«ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ»
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
                                                                            κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 
ἀσθένεια ἑνός μαθητοῦ ἔγινε αἰτία, νά βγοῦν στήν ἐπιφάνεια τά εὐγενῆ καί λεπτά αἰσθήματα ἀνθρωπιᾶς καί ἀγάπης, τά ὁποῖα ἔκρυβαν, ὡς θησαυρό πολύτιμο, στήν καρδιά τους μαθητές τῶν Σχολείων τῆς πόλεώς μας, μέ πρωτοπόρους τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς γτάξης τοῦ Λυκείου Δεμενίκων.
Σέ χρόνους καί καιρούς ἀφιλίας, τά παιδιά ἐδίδαξαν ἦθος, ἔκαναν κατάθεση ψυχῆς καί ἔδωσαν μαρτυρία ἀγάπης.
Σέ καιρούς ἀπαράκλητους, μίλησαν μέ τήν πηγαία καλοσύνη τους, δίδοντας παρηγοριά καί παράκληση ὄχι μόνο στόν συμμαθητή τους καί στήν οἰκογένειά του, ἀλλά στήν κοινωνία ὁλόκληρη.
Σέ ἐποχές ἀπαισιοδοξίας, τά παιδιά μας ἔδωσαν τό μήνυμα τῆς ἐλπίδος καί τῆς αἰσιοδοξίας, τό ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο γιά νά ὀρθοποδήσωμε ὡς πρόσωπα καί ὡς λαός.
Μέσα στό σκοτάδι καί τήν πνευματική βαρυχειμωνιά, ὁ Θεός στέλνει ἀστέρια γιά νά φωτίζουν τήν πορεία μας, καί καρδιές γεμάτες ἀγάπη γιά νά ζεστάνουν τήν ψυχρή ἀπό αἰσθήματα ἐποχή μας.
Εὐτυχῶς, δέν χάθηκαν ὅλα. Ἡ ἀντίστροφη πορεία, ὅπως γράψαμε πρό ἡμερῶν σέ ἄλλο ἄρθρο μας, ἤδη ἄρχισε. Ἡ ἐπανάσταση γιά τό γκρέμισμα τοῦ παλαιοῦ κόσμου καί τοῦ σάπιου κατεστημένου ἤδη πραγματοποιεῖται, μέ πρωτοπόρα τά νειᾶτα, τά ὁποῖα γύρισαν τήν πλάτη σέ ὅ,τι ψεύτικο καί ἐπίπλαστο.
Ἡ ἀνθρωπιά ἐνίκησε. Ἡ καλοσύνη ἔλαμψε. Ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς ἐγλύκανε τά πρόσωπα καί τίς καρδιές. Τά παιδιά ἀπό τά Δεμένικα τῶν Πατρῶν θυσίασαν τήν πενθήμερη ἐκδρομή, πού ἦταν βαθειά τους ἐπιθυμία, γιά νά βοηθήσουν ἕναν συμμαθητή τους ἀπό Γυμνάσιο τῆς πόλεώς μας πού αἰφνιδίως ἀσθένησε. Κατέθεσαν τά χρήματα τῆς ἐκδρομῆς στό ταμεῖο τῆς ἀγάπης, γιά τό παιδί πού ἔπρεπε νά φύγῃ γιά τό ἐξωτερικό. Στήν προσφορά ἀπό ἐπιχειρηματία νά δώσῃ ἐκεῖνος τά χρήματα γιά τήν ἐκδρομή τους, ἀρνήθηκαν. Δέν εἶναι τά χρήματα πού κάνουν τήν διαφορά. Εἶναι οἱ καρδιές, πού ἔχουν τήν δική τους λογική καί διασώζουν τήν θεοείδεια τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτά τά παιδιά πῆραν στά φτερά τους ὅλο τόν κόσμο, καί ἔγιναν ξεναγοί στούς ἄγνωστους γιά τούς πολλούς χώρους τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας. 
Οὐδείς τά ἐπίεσε νά προβοῦν στήν τόσο ὡραία καί συγκινητική αὐτή πράξη. Τούς τό «ἐπέβαλε» τό ψυχικό τους μεγαλεῖο, τό ὁποῖο τά ἐπέβαλε ὡς προσωπικότητες μέσα στήν κοινωνία.
Εἴμαστε ὅλοι ὑπερήφανοι γι’ αὐτά τά παιδιά μας. Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ μαζί μέ τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους τους καί προσευχόμεθα γιά τήν πρόοδό τους καί τήν κατά Θεόν εὐτυχία τους.
Μαζί τους ὅμως ὑψώνομε τά μάτια μας καί τήν καρδιά μας πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα μας, καί παρακαλοῦμε καί δεόμεθα πρός τήν συμπαθεστάτην Αὐτοῦ ἀγαθότητα, νά ἐνισχύσῃ τό παιδί πού βρίσκεται στό κρεββάτι τοῦ πόνου καί νά τοῦ χαρίσῃ ὑγεία καί ἴαση, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί πάντων τῶν Ἁγίων μας.
Παράλληλα αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά ἐξάρω καί νά ἐπαινέσω τήν συγκινητική ἀνταπόκριση ὅλων τῶν Πατρινῶν ὥστε νά βοηθηθῆ ὁ μαθητής στήν δύσκολη αὐτή στιγμή τῆς ζωῆς του.
Ἐπίσης ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τήν εὐαρέσκειά μου πρός τόν Ἐξοχώτατο κ. Πρωθυπουργό Ἀντώνιο Σαμαρᾶ καί τούς κυρίους, Ὑπουργό Ὑγείας Ἀνδρέα Λυκουρέντζο, μέ τόν ὁποῖο εἴμασταν σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία καί Ὑφυπουργούς Παιδείας καί Θρησκευμάτων Θεόδωρο Παπαθεοδώρου καί Οἰκονομικῶν Γεώργιο Μαυραγάνη, μέ τούς ὁποίους ἐπίσης μιλούσαμε γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος καί τήν ἀντιμετώπιση ὄλων τῶν δυσκολιῶν καί πρός ὅλους ὅσοι, λόγῳ ἁρμοδιότητος καί ἐξ ἀγάπης περισσῆς, ἐβοήθησαν νά ἔλθῃ εἰς αἴσιο πέρας τό ἐν λόγῳ θέμα. Ὄλους ἄς τούς εὐλογεῖ ὁ Θεός καί ἄς τούς δίδει ἀντί τῆς ὅποιας βοηθείας τους, πλούσια τά ἐλέη του καί τά οὐράνια ἀγαθά του. 
Στά παιδιά πού τόσο μᾶς συγκίνησαν μέ τήν πράξη τους, ἀπευθύναμε τό παρακάτω γράμμα, ὡς ἔκφραση τῆς βαθειᾶς πατρικῆς μας ἀγάπης καί ὡς εὐχαριστία γι’ αὐτό τό μάθημα ἀγάπης πού ἔδωσαν στήν κοινωνία μας, μέ τήν εὐχή καί προσευχή, ὁ Κύριος ἀντί αὐτῆς τῆς προσφορᾶς ἀγάπης, νά τούς χαρίζῃ χαρά, εὐτυχία, πρόοδο καί ὑγεία στήν ζωή τους, ὥστε νά λάμπουν μέ τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τους, ὅπως καθρεφτίζεται στά ἁγνά πρόσωπά τους.
............................
 
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Μέ πολλή συγκίνηση καί καύχηση ἐν Κυρίῳ σᾶς ἀπευθύνω αὐτό τό γράμμα, προκειμένου νά ἐκφράσω τά βαθύτατα αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς μου πρός τόν κάθε ἕνα καί τήν κάθε μιά σας ξεχωριστά, γιά τήν συγκλονιστική εὐαισθησία καί στάση σας, ἔναντι τοῦ προβλήματος τό ὁποῖο ἀντιμετωπίζει μαθητής τοῦ 11ου Γυμνασίου Πατρῶν.
            Μέσα σέ καιρούς δύσκολους, ὅπου «ἐψύγη» ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν, ἤλθατε ἐσεῖς νά ξυπνήσετε ὑπνώττουσες συνειδήσεις, προκειμένου νά κατανοήσουν οἱ πάντες, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄν κοινωνικό καί γι’ αὐτό ἡ χαρά τοῦ ἑνός εἶναι καί τοῦ ἄλλου χαρά καί ὁ πόνος τοῦ διπλανοῦ εἶναι ὅλων ὑπόθεση.
            Πιστοποιήσατε κατά τόν καλύτερο καί ἐκφραστικότερο τρόπο, ὅτι ἡ εὐτυχία δέν εἶναι ὑπόθεση ἐξωτερικῶν παραγόντων, δέν στηρίζεται δηλαδή σέ ὑλικά ἀγαθά, σέ χρήματα καί πράγματα, ἀλλά ἔχει τόν θρόνο της στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. 
            Γι’ αὐτό τόν λόγο, ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς μου καρδιᾶς,
·      Σᾶς ἐπαινῶ γιά τήν πηγαία πράξη σας, νά σταθῆτε δίπλα στόν ἀσθενoῦντα συμμαθητή σας, ὁ ὁποῖος καί μόνο ἀπό τήν δική σας θετική πνευματική αὔρα λαμβάνει δύναμη, ὥστε μέ θάρρος καί ἀποφασιστικότητα γιά τήν νίκη, νά ἀντιμετωπίσῃ τό πρόβλημά του.
·      Σᾶς συγχαίρω, διότι μέ τήν ἁγνότητα τῆς καρδιᾶς σας, κάνατε τόν τόπο μας νά μοσχοβολήσῃ ἀπό ἀγάπη, καί ἐνεργήσατε κατά τόν πλέον ἀποτελεσματικό τρόπο ὥστε νά εὐαισθητοποιηθοῦν καί νά ἐνεργοποιηθοῦν οἱ συνάνθρωποί μας, πρός ἐνίσχυση τῶν ἀδελφῶν μας οἱ ὁποῖοι πάσχουν καί ὑποφέρουν, εἴτε ἕνεκα ἐξωτερικῶν παραγόντων, εἴτε ἕνεκα ἄλλων αἰτιῶν, ἀσθενειῶν κλπ.
·      Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό μάθημα πού δώσατε στήν κοινωνία μας. Σταθήκατε ὅλοι σας ἐπάξια πάνω στό δικό σας ὑψηλό πνευματικό βάθρο, διδάξατε μικρούς καί μεγάλους ὅτι ἡ ἀνθρώπινη σχέση εἶναι ὑπόθεση καρδιᾶς καί πάνω σ’ αὐτή πρέπει νά οἰκοδομηθῇ ἐκ νέου ἡ ἀνθρωπιά πού χάθηκε στούς καιρούς μας.
·      Σᾶς εὔχομαι πάντα νά εἶστε πρῶτοι, καί στά μαθήματα, ἀλλά κυρίως στά αἰσθήματα, ὅπως εἶναι θρονιασμένα στήν καρδιά σας καί ὅπως τά βιώνετε μέ τόν δικό σας προσωπικό τρόπο καί τά ἐκφράζετε στόν σύγχρονο ἀπνευμάτιστο κόσμο.
Ὅπως μέ αὐτή σας τήν κίνηση, κάνατε πράξη τά λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» δηλαδή, ἔτσι νά συνεχίσετε θεμελιώνοντας τίς βάσεις μιᾶς νέας κοινωνίας, ἡ ὁποία θά οἰκοδομῆται κάθε ἡμέρα μέ πρωτεργάτες καί τεχνουργούς ἐσᾶς, τούς ἐκφραστές τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης.
Παιδιά μου ἀγαπητά καί εὐλογημένα,
αὐτή ἡ ἐκδρομή πού θά πηγαίνατε, ἔγινε τό ὄχημα γιά νά ἀνεβῆτε πολύ ψηλά στά μάτια μας καί στίς καρδιές μας. Ἀπό τήν πενθήμερη συναναστροφή μεταξύ σας καί ἀπό τήν θέα κάποιων τόπων, θά χαιρόσασταν ὁπωσδήποτε πολύ. Ὅμως μέ αὐτή σας τήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης γίνατε πανευτυχεῖς, ἀφοῦ ζῆτε μέ τόν δικό σας ἐσωτερικό συγκλονιστικό τρόπο τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς, πού προσφέρει ἡ θυσιαστική ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπό μας.
            Στήν ἐκδρομή σας θά ἤσασταν ἐσεῖς καί οἱ καθηγητές σας. Σ’ αὐτή τήν «ἐκδρομή» πού πήγατε μέ ὁδηγό τήν ἀγάπη, πήρατε μαζί σας ὅλο τόν κόσμο.
            Σᾶς ἀγκαλιάζω ὅλους σας, ἕνα πρός ἕνα, καί σᾶς ἀσπάζομαι πατρικά, ἐκφράζοντας τήν χαρά μου, τήν συγκίνησή μου καί τά συγχαρητήριά μου γιά τήν ὡραία καί πεντακάθαρη ψυχή σας.
Στά πρόσωπά σας ἀσπάζομαι ὅλους τούς μαθητάς καί τίς μαθήτριες πού εὐαισθητοποιήθηκαν γιά τό συγκεκριμένο θέμα.
            Θά βρῶ τόν χρόνο σύντομα νά σᾶς ἐπισκεφθῶ στό Σχολεῖο σας, ὥστε νά σᾶς δῶ ἀπό κοντά καί νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγάπη μου καί τήν χαρά μου.
            Παράλληλα συγχαίρω, τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους σας, γιατί ἔχουν τήν ἐξαιρετική τιμή καί τήν μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό, νά ἔχουν τέτοια παιδιά καί τέτοιους μαθητές.
            Ὁ Θεός νά σᾶς ἐνισχύῃ σέ κάθε σας βῆμα, νά σᾶς χαριτώνῃ καί νά σᾶς εὐλογῇ. Σᾶς συνοδεύει ἡ προσευχή μου καί ἡ πατρική μου ἀγάπη. Συνεχίσατε τόν ὡραῖο ἀγῶνα, καί παρακαλῶ νά προσεύχεσθε θερμῶς γιά τόν συμμαθητή σας καί γιά ὅλο τόν κόσμο. Εἶστε τόσο καλά παιδιά καί ὁ Θεός, εἶμαι βέβαιος, ὅτι θά ἀκούσῃ τίς θερμές προσευχές σας. 
 
Σᾶς ἀσπάζομαι καί σᾶς εὐλογῶ
μέ ἀγάπη πατρική
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου