Σάββατο 27 Απριλίου 2013

" O AΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ "

     Βρεθήκαμε μέ πολλή χαρά τήν Πέμπτη 25.04.2013 κοντά στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, προκειμένου νά τόν δοῦμε ἀπό κοντά καί  νά τοῦ εὐχηθοῦμε γιά τίς ἅγιες ἡμέρες, τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, νά πάρουμε τήν εὐχή του γιά τόν πνευματικό μας ἀγῶνα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ἀλλά καί στήν συνέχεια καί νά ἀνανεωθοῦμε γιά  μιά ἀκόμη φορά πνευματικά, σέ τόπο ὁποῖος εἶναι ἐξαιρετικά εὐλογημένος ἀπό τόν Θεό.
  Ὁ Σεβασμιώτατος μᾶς ἐδέχθη μέ πολλή πατρική ἀγάπη στό Ἐπισκοπεῖο, ὅπως καί οἱ συνεργάτες του. Μετά ἀπό τήν ἀπολαυστική πνευματική συζήτηση μαζί του,  μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀντλεῖ κανείς δύναμη καί διδάγματα ἀπό ἕνα σοφό καί συνετό Ἱεράρχη, μέ πλούσια ἐμπειρία καί προσφορά στήν Ἐκκλησία, καθίσαμε μαζί του στό λιτό νηστίσιμο τραπέζι ὅπου ἐπίσης μᾶς προσέφερε τήν πολλή του ἀγάπη καί εὐγένεια τῆς ψυχῆς του.
  Κατά τήν συνάντησή μας μέ τόν Ἅγιο Μαντινείας, εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ξεναγηθοῦμε σέ κάποια ἀπό τά πολλά ἔργα τά ὁποῖα ἐπιτελοῦνται μέ τόν ἱερό  ζῆλο του καί τόν πολύ του κόπο, ἀφοῦ νυχθημερόν ἐκδαπανᾶται γιά τήν Δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν πνευματική πρόοδο τοῦ ποιμνίου του.
   Ἔτσι, ἐπισκεφθήκαμε τόν παιδικό σταθμό τῆς Μητροπόλεως ὁ ὁποῖος ἐντός ὀλίγου περατοῦται γιά νά τεθῇ σέ λειτουργία καί νά ἀγκαλιάσῃ τά μικρά ἀγγελούδια τῆς Τριπολιτσᾶς, μέσα σέ ἕνα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, δίπλα στόν ἱστορικό Ναό τῆς Παναγίας στήν Κάρτσοβα.
   Ἀκόμα ξεναγηθήκαμε, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, στό νέο Ἐπισκοπεῖο τό ὁποῖο ἀνεγείρεται μέ προσωπική του ἐπιστασία, θά λέγαμε δέ καί ἐργασία, ἀφοῦ πρῶτος ὁ ἴδιος ἐργάζεται καί ἀκολουθοῦν οἱ τεχνίτες. Τό νέο Ἐπισκοπεῖο εὑρίσκεται στήν τοποθεσία « Ἅγιος Ἐλευθέριος», λίγο ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη.
    Ἐντυπωσιάζει τό ὅλο οἰκοδόμημα ἀλλά καί  ἡ ἐπιμέλεια τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου καί τῶν φυτῶν, τά ὁποῖα ἐπιμελεῖται ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος. Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου, ἀνεγείρεται ὡραιότατο παρεκκλήσιο πρός τιμήν ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού φέρουν τό ὄνομα Ἀλέξανδρος.
   Μέ πολλή χαρά καί συγκίνηση ἀκούσαμε ἀπό τό στόμα τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί γιά τά ὑπόλοιπα ἔργα τά ὁποῖα βρίσκονται σέ ἐξέλιξη, καί ἀφοροῦν σέ Μοναστήρια, σέ Ναούς, σέ Ἱδρύματα καί ἀξιοποίηση ἐκκλησιαστικῶν κτημάτων.
   Μέ τόν Ἅγιο Μαντινείας μιλήσαμε ἐπίσης γιά τίς λεπτομέρειες καί τόν τελετουργικό, γιά τήν μεταφορά καί ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου ἀπό τήν Τρίπολη στήν Πάτρα στίς 11 Μαΐου 2013, Σάββατο τῆς Ἑβδομάδος τῆς Διακαινησίμου, στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικών ἐκδηλώσεων γιά τούς Νεομάρτυρες, πού θά πραγματοποιηθοῦν στήν Πάτρα  ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί τόν Σύλλογο τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων.
   Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά δίνῃ δύναμη καί ὑγεία στόν Σεβασμιώτατο ὥστε εἰς ἔτη πολλά νά ἐπιτελῇ τό θεάρεστο ἔργο του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου