Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

" 23 Ἀπριλίου Ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου "

23 Ἀπριλίου
Ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Τῶν ἀοιδίμων καί μακαρίων Ἱερέων τοῦ Λουκᾶ.
Γεωργίου Ἀποστολοπούλου
καί Γεωργίου Ρέκκα

αἰωνία ἡ μνήμη.

Ἱερεύς Γεώργιος Ἀποστολόπουλος 

Παπα-Σιῶρρος)(1901-1947)


Ἱερεύς-Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ρέκκας
 (1949-2002 συνταξιοδότησις).
17 Mαΐου 2011 Ἐκοιμήθη ἐν ΚυρίΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου