Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Ἡ λαμπρή γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μέ μπροστάρη ἕνα Λουκαΐτη Παπᾶ, στήν Νέα Ὑόρκη.

Ἡ λαμπρή γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μέ μπροστάρη ἕνα Λουκαΐτη Παπᾶ, στήν Νέα Ὑόρκη.
 
  
  Κοινότητα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί τά Ἑλληνόπουλα πού στήν καρδιά ζεῖ ἡ ἀγάπη γιά τό Χριστό καί τήν δοξασμένη Ἑλλάδα.
   παπά Ἠλίας Βίλλης, φυτεύει καί καλλιεργεῖ στίς καρδιές τῶν παιδιῶν τίς δύο αὐτές μεγάλες ἀγάπες. Ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί ἀγάπη γιά τήν ὀρθόδοξη Πατρίδα μας.
   Οἱ φωτογραφίες ἀπό τό λαμπρό ἑορτασμό μᾶς γεμίζουν χαρά, συγκίνηση καί ὑπερηφάνεια.
   Ἡ Ἑλληνική λεβεντιά λάμπει παντοῦ καί ὀμορφαίνει τόν κόσμο.
   Πατρίδα σάν  τόν ἥλιό σου, ἥλιος ἀλλοῦ δέν λάμπει.
   Πῶς εἰς τό φῶς σου λαχταροῦν οἱ θάλασσες καί οἱ κάμποι...
   Χαιρόμαστε γιατί οἱ Ἱερεῖς μας στό ἐξωτερικό ἐργάζονται μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους νά διατηρήσουν στά παιδιά μας, τά Ἑλληνόπουλα τῆς Ὁμογένειας, τήν γλῶσσα μας, τήν παράδοσή μας,  τήν πίστη μας, τήν λεβεντιά μας.
   Τούς λέμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» καί ἕνα μεγάλο «εὖγε».
   Ἀγαπητέ μας παπά Ἠλία, παρακολουθοῦμε τό ὡραῖο ἔργο σου, σέ συγχαίρουμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας καί εἴμαστε κοντά σου μέ τήν σκέψη μας, μέ τήν ἀγάπη μας καί μέ τήν προσευχή μας.
    Συγχαίρομε καί τήν Πρεσβυτέρα Μελάνη πού στέκεται συμπαραστάτης στό ἅγιο ἔργο σου.

     Χαιρόμαστε πού βλέπομε τά παιδιά σας, νά μεγαλώνουν καί νά προοδεύουν.
+Ὁ Πατρῶν ΧρυσόστομοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου