Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Τά παιδιά τοῦ Λουκᾶ προοδεύουν Συγχαρητήρια Ἠλέκτρα...

Τά παιδιά τοῦ Λουκᾶ προοδεύουν
Συγχαρητήρια Ἠλέκτρα...  Πρώτη, μέ ἄριστα 9, 50 , πῆρε πτυχίο ἡ Ἠλέκτρα, κόρη τοῦ Γιώργου Τσούνη καί τῆς Ἀναστασίας Καπλάνη ἀπό τοῦ Λουκᾶ.
   Ἡ Ἠλέκτρα, ὡς πρώτη ἀποφοιτήσασα ἀπό τό τμῆμα, κλήθηκε ἀπό τόν Πρύτανη νά ἀπαγγείλῃ τόν ὅρκο, πρός μεγίστη συγκίνηση τῶν γονέων της καί ὅλων τῶν δικῶν της.
   Στήν τελετή ὁρκωμοσίας παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.
    Τόν Σεβασμιώτατο καλωσόρισε ὁ Πρύτανης μέ θερμά λόγια καί ἀνεφέρθη στή στενή σχέση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν μέ τό Πανεπιστήμιο καί στήν συνεχῆ συμπαράσταση τοῦ Μητροπολίτου γιά τήν ἐπίλυση τῶν ἀναφυομένων προβλημάτων.
    Ὁ Σεβασμιώτατος στό χαιρετισμό του εἶπε μεταξύ ἄλλων
 « Παίρνω αὐτή τή χαρά καί ἀγαλλίαμα τῆς καρδιᾶς σας, τίς εὐχές τοῦ Πρύτανη καί τῶν Καθηγητῶν σας τήν ὑπερηφάνεια καί συγκίνηση τῶν Γονέων μας καί τῶν δικῶν σας ἀνθρώπων πού εἶναι κοντά σας σήμερα, τά ἐνώνω μέ τήν δική μου μεγάλη χαρά γιά τήν ἐπιτυχία σας καί μέ τήν πατρική μου ἀγάπη καί τά κάνω προσευχή θερμή πού τήν ἀναπέμπω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου στόν Παναγάθο Κύριό μας, ὦστε  διά πρεσβειῶν τῆς μεγάλης μας μάνας τῆς Παναγίας μας καί τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, καί σᾶς διατηρῇ ἐν ὑγείᾳ ὥστε νά κατακτᾶτε πάντοτε τίς κορυφές τῆς ζωῆς.
     Αὐτή ἡ χαρά πού καταυγάζει σήμερα τά πρόσωπά σας καί γίνεται συγκίνηση ὑπερηφάνειας στά μάτια τῶν γονέων σας, νά σᾶς συνοδεύῃ  διά παντός στή ζωή σας.
   Νά εἶστε ὑπερήφανοι γιατί εἶστε Ἕλληνες.
   Νά εἶστε ὑπερήφανοι γιατί εἶστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
   Νά εἶστε ὑπερήφανοι γιατί ἀποφοιτήσατε ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Πάτρας, τό ὁποῖο λάβαρο καί ἔμβλημά του ἔχει τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.
    Σᾶς ἀγαπᾶμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας. Θά σᾶς συνοδεύῃ ἡ θερμή πρός τόν Θεό προσευχή μας. Ὅπως μέχρι σήμερα εἴμασταν κοντά σας, ἔτσι θά εἴμαστε συνεχῶς.
   Ἡ πόρτα τῆς καρδιᾶς μας καί τῆς Ἐπισκοπῆς μας θά εἶναι ἀνοιχτή γιά ὅλους σας. Θά σᾶς περιμένουμε πάντα μέ χαρά.
   Ἡ Πάτρα εἶναι τό δικό σας σπίτι, ὄχι μόνο γιά τά Πατρινόπουλα, ἀλλά γιά ὅλους σας, ἀπ΄ ὅπου καί ἄν κατάγεστε.
   Κρατεῖστε τήν παράδοση τοῦ Γένους μας ψηλά. Ἀντισταθεῖτε στόν ὀδοστρωτήρα  πού ἐπιχειρεῖ νά παρασύρῃ ὅ,τι πνευματικό καί ὡραῖο στόν τόπο μας.
   Εἶστε ἡ χρυσή ἐλπίδα τῆς Ἑλλάδος. Θερμά συγχαρητήρια».
    Στό τέλος συνεχάρη τήν Ἠλέκτρα ἰδιαιτέρως καί ἐξέφρασε τήν χαρά καί τήν ὑπερηφάνεια, ὡς Λουκαΐτης, γιατί μιά δική μας κοπέλα, διεκρίθη καί ἐπρώτευσε μεταξύ τῶν συμφοιτητῶν της.
   Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη καί πτυχιούχους ἀπό τήν Τρίπολη, οἱ ὁποῖοι ὁρκίστηκαν κατά τήν ἡμέρα αὐτή.
    Ὅλους τούς Πτυχιούχους τούς χαιρέτησε ἕνα πρός ἕνα καί ἐξέφρασε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του τά συγχαρητήρια του καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου