Σάββατο 23 Αυγούστου 2014

« Ὁ Ἅγιος Μάρκος» ἀπέναντι ἀπό τό ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, στοῦ Λουκᾶ.

« Ὁ Ἅγιος Μάρκος» ἀπέναντι ἀπό τό ἐξωκκλήσι
τοῦ Προφήτη Ἠλία στοῦ Λουκᾶ.
  

   Ἀπέναντι ἀπό τό ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, ὑπάρχουν τά ἐρείπια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστού Μάρκου.
    Ὁ Ναός αὐτός εἶχε κτισθεῖ κατά τά χρόνια της Ἑνετοκρατίας. Τότε συνηθιζόταν ἀπό τούς Ἐνετούς σέ πολλά σημεῖα τῆς χώρας μας νά κτίζωνται Ναοί πρός τιμήν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ἐπειδή ὁ Εὐαγγελιστής τιμᾶται ἰδιαιτέρως στήν Βενετία.
    Πάνω στά ἐρείπια τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, ἔχει κτισθεῖ μικρό προσκυνητάρι ἀπό πολύ παληά, ἐντός του ὁποίου φυλάσσονται οἱ ἱερές Εἰκόνες τοῦ Κυρίου, τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

   Οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοί πού φτάνουν μέχρις ἐκεῖ ἀνάβουν τό καντήλι τοῦ Ἁγίου. 


20.8.2014.

ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ,  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΣΤΟ ΦΤΩΧΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου