Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Τό «κτήριο». Ἑνετικός πύργος πάνω ἀπό τοῦ Λουκᾶ.

Τό «κτήριο».
Ἑνετικός πύργος πάνω ἀπό τοῦ Λουκᾶ.

 
  
   Ἡ ἐνετοκρατία ἄφησε παντοῦ τά ἴχνη της. Πάνω ἀπό τοῦ Λουκᾶ, ὑψώνεται ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό ἑνετικό πύργο.
   Εἶναι γνωστό τό κτῖσμα αὐτό ἀπό παληά στούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, ὡς « τό κτήριο».
   Ἀντέχει στοῦ χρόνου τή ροή τήν κοσμοκαταλύτρα. Μέχρι πότε ὅμως;
   Χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῆς ἱστορίας τοῦ χωριοῦ μας.  

   Τό φωτογραφίσαμε ἀπό πολλές πλευρές ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά τό «διασώσωμε», ἀφ’ ἑτέρου δέ γιά νά ἀνασύρωμε παληές θύμησες καί νά τό γνωρίσουν καί ὅσοι δέν τό ἔχουν δεῖ ἀπό κοντά.
    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου