Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Τό πηγάδι πού ὀνομάζεται «Βίδι» στοῦ Λουκᾶ.

Τό πηγάδι πού ὀνομάζεται «Βίδι» στοῦ Λουκᾶ.
 
Τό στόμιο τοῦ πηγαδιοῦ καλύπτει μεταλλικό κάλυμμα.      Τό Βίδι, εἶναι ἕνα πέτρινο ἱστορικό πηγάδι πού βρίσκεται πάνω ἀπό τοῦ Λουκᾶ, κοντά στό ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία καί κάτω ἀκριβῶς ἀπό τά ἀπομεινάρια τοῦ ἑνετικοῦ πύργου.
    Τόσο στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία, ὅσο καί στόν Ἑνετικό Πύργο ἀναφερθήκαμε σέ προηγούμενες ἀναρτήσεις μας.
   Τό πηγάδι αὐτό ξεδίψασε πολλές γενηές Λουκαϊτῶν. Κυρίως τήν κεντρική γειτονιά καί τήν γειτονιά « Πίσω Μεριά».
   Ἐπίσης ἀκόμα καί σήμερα χρησιμοποιεῖται ἀπό κάποιους βοσκούς γιά τά κοπάδια τους καί ἄλλους περαστικούς.
    Ἐνθυμούμεθα τά παληότερα χρόνια πρίν φτάσει τό ὑδραγωγεῖο μέ τό πόσιμο νερό στό χωριό, ὅταν καθημερινά οἱ ἀνάγκες γιά νερό ἱκανοποιοῦντο ἀπό τά πηγάδια πού βρίσκονταν κοντά στό χωριό.
   Ἦτο ὡραῖο τό θέαμα νά βλέπῃς ἀνθρώπους νά βγάζουν νερό ἀπό τό πηγάδι καί νά γεμίζουν τά ξύλινα βαρέλια ἤ ἄλλα δοχεῖα γιά νά μεταφέρουν τό νερό στό σπίτι τους, μέ τά συμπαθητικά γαϊδουράκια.
   Ἡ ἀνάμνηση αὐτῶν τῶν σκηνῶν μᾶς προκαλεῖ συγκίνηση.
   Τώρα πιά ἄλλαξαν οἱ ἐποχές καί τά πηγάδια πού προσέφεραν ζωή στά περασμένα χρόνια, ἔμειναν ἐγκαταλελειμένα.
   Θεωροῦμε πώς εἶναι ὑποχρεωσή μας νά τά περιποιηθοῦμε καί νά τά διασώσωμε, γιατί ἔτσι διασώζομε τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας.
 Ἡ ἐγκατάλειψις εἶναι ἐμφανής. Ἡ μικρή καρυδιά δίπλα στό πηγάδι.


 Ἕνα μέρος τοῦ κάμπου ὅπως φαίνεται ἀπό τό Bίδι.
Ἡ περιοχή «Κουμαριά», ὅπως φαίνεται ἀπό τό Βίδι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου