Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

" ΗΡΩΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ " ΜΕΡΟΣ Γ'


  Τό Μνημεῖο τῶν, ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωικῶς πεσόντων Λουκαϊτῶν.




   Στό Μνημεῖο εἶναι ἀναγεγραμμένα τά ὀνόματα, τῶν πεσόντων στούς πολέμους, ἀπό τό 1897 καί μετά.

  Στίς ἐρευνές μας στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, ἀνακαλύψαμε τήν πληθύν τῶν Λουκαϊτῶν πού ἀγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν, κατά τόν  ἱερό ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους ἀγῶνα, τό 1821.

  Μέχρι τώρα ἦταν ἄγνωστοι.

  Καιρός λοιπόν νά τούς τιμήσωμε, μέ τήν ἀναγραφή τῶν ὀνομάτων τους στό μνημεῖο τῶν ἡρώων πού ὑψώνεται στό χωριό μας, ὡς φόρος τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης σέ ἐκείνους πού ἔδωσαν τό αἷμα τους γιά νά ζοῦμε σήμερα ἐμεῖς ἐλεύθεροι.




Προσφορά αἵματος Λουκαϊτῶν 
 γιά τήν Πατρίδα
Γ’ μέρος
Πεσόντες στούς πολέμους

1897
Ἡλιόπουλος Ἠλίας τοῦ Ἀναγνώστου
        Κοτσιοβός Ἰωάννης τοῦ Δημητρίου 
Τζιαβάρας Στυλιανός τοῦ Κωνσταντίνου

1912
Κατσιάνης Παναγιώτης
Κλειώρης Χαράλαμπος

1918
Σμυρνιώτης Παναγιώτης τοῦ Θεοδώρου

1922-1924
Τσαπραλς Τρύφων τοῦ Χρίστου
Σκροπίδης Γεώργιος τοῦ Χρίστου
Σκροπίδης Εὐστάθιος τοῦ Χρίστου
Ρέκας Ἀθανάσιος τοῦ Δημητρίου
Ρεκούνας Κωνσταντῖνος τοῦ Σωτηρίου
Καλαντζής Δημοσθένης τοῦ Στυλιανοῦ

1940-1949
Πανοῦτσος Παναγιώτης τοῦ Δημ.
Μαρκάκης Κωνσταντῖνος
Κλειώρης Ἀθανάσιος τοῦ Κωνσταντίνου
Ψωφίμης Βασίλειος τοῦ Ἀθανασίου
Κατσιάνης Ἰωάννης τοῦ Παναγιώτου
Ντούλας Βασίλειος τοῦ Γεωργίου
Καρνέζης  τοῦ Νικολάου
Ρουμελιώτης Γεώργιος τοῦ Δημητρίου
Λυμπερόπουλος Ἰωάννης τοῦ Δημητρίου
Ἐκτελεσθέντες ὑπό Γερμανῶν
1940-1944
Ἀλεξόπουλος Εὐάγγελος τοῦ Βασιλείου
Ἀλεξόπουλος Θεόδωρος
Γιαννατσέλης Ἀθανάσιος τοῦ Γ.
Καπλάνης Εὐάγγελος τοῦ Α.
Μαρίνης Κωνσταντῖνος τοῦ Ἐπαμεινώνδα
Προῦτσος Σπυρίδων τοῦ Νικολάου
Προῦτσος Δημήτριος τοῦ Β.
Παπαπέτρου Γεώργιος τοῦ Κ.
Ρωμηός Θεόδωρος τοῦ Γεωργίου
Ρωμηός Ἐπαμεινώνδας τοῦ Γεωργίου
Ρωμηός Παναγιώτης τοῦ Θεοδώρου
Σταματόπουλος Γεώργιος
Μπράτσος Κωνσταντῖνος τοῦ Γεωργίου
Ψωφίμης Παναγιώτης τοῦ Γεωργίου

Ἐκτελεσθέντες ὑπό Συμμοριτῶν

1943-1949
Προῦτσος Γεώργιος τοῦ Δημητρίου
Σταθόπουλος Κυριάκος τοῦ Νικολάου (Δάσκαλος)
Ζόρμπας Ἰωάννης τοῦ Γεωργίου
Ρουμελιώτης Νικόλαος τοῦ Γεωργίου
Παπαπέτρου Γεώργιος τοῦ Βασιλείου 


Αἰωνία ἡ μνήμη

πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωικῶς πεσόντων, ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Ἔθνους ἡμῶν ἀγῶσι, πάλαι τε καί ἐπ’ἐσχάτων, πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν




Παράκληση:Ὑπάρχουν συγγενεῖς τῶν ἡρώων πού ἔπεσαν ὑπέρ Πατρίδος πού ἔχουν φωτογραφίες τους.

Παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀποστείλετε φωτογραφίες τῶν πεσόντων στούς πολέμους, ὥστε  νά τίς ἀναρτήσωμε στήν ἱστοσελίδα μας, γιά νά διασωθῇ ἡ μορφή τους καί ἡ μνήμη τους.

1 σχόλιο: