Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

" ENAΣ ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ 1940 "   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΩΦΙΜΗΣ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΣ   Μέ πολλή συγκίνηση ἐλάβαμε φωτογραφία τοῦ ἥρωα τοῦ 1940 Βασιλείου Ψωφίμη τοῦ Ἀθανασίου τήν ὁποία καί ἀνεβάζουμε στήν ἰστοσελίδα μας, εἰς τιμήν καί αἰώνιον μνημόσυνό του.

  Θά ἀγάλλεται ἡ ψυχή του γιατί μετά ἀπό τόσα χρόνια, ξαναζωντανεύει ἡ μορφή του καί τόν γνωρίζουν ὅσοι δέν εἶχαν δεῖ μέχρι τώρα τό πρόσωπό του.

  Ὁ ἀοίδιμος Βασίλης, ἔφυγε νεώτατος ἀπό τό χωριό γιά τό μέτωπο τῆς Ἀλβανίας, ἀγωνίστηκε γιά τήν Πατρίδα, πότισε τά Ἑλληνικά χώματα μέ τό αἷμα του καί ἄφησε τά κόκκαλά του ὅπως καί οἱ ἄλλοι ἥρωες τοῦ ἔπους τοῦ 1940 στά ἔνδοξα Ἑλληνικά βουνά τῆς Ἑλληνικότατης Βορείου Ἠπείρου.

   Τά Ἑλληνόπουλα, φορώντας τήν τιμημένη στολή τοῦ Ἕλληνα στρατιώτη ἔνοιωθαν μεγάλη περηφάνεια καί οἱ γονεῖς τους καμάρωναν τά παιδιά τους καί φύλαγαν ὡς θησαυρούς πολύτιμους αὐτές τίς φωτογραφίες, ὅπως αὐτή πού δημοσιεύομε σήμερα.

   Στά μάτια τοῦ εἰκονιζόμενου Βασιλείου Ψωφίμη, φαίνεται ἡ χαρά τοῦ Ἓλληνα Στρατιώτη πού ἀγωνίστηκε καί πέθανε γιά τήν Πατρίδα.

  Γιά ὅλους αὐτούς εἴμαστε ὑπερήφανοι καί θά προσευχόμαστε γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τους.    Τή φωτογραφία μᾶς τήν ἔστειλε ἡ ἐγγονή τῆς ἀδελφῆς το μακαριστοῦ Βασιλείου Ψωφίμη, Παναγιώτα Καπλάνη, τήν ὁποία καί εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας.

  Μακάρι νά μᾶς στείλουν φωτογραφίες καί ἀπό τίς ἄλλες οἰκογένειες τῶν Λουκαϊτῶν ἡρώων της Πατρίδος μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου