Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

26 Ὀκτωβρίου Ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.


26 Ὀκτωβρίου Ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.   Ο Άγιος Δημήτριος, που γεννήθηκε περί το 280-284 μ.Χ. και πέθανε το 303 ή το 305 μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί έναν από τους Μεγαλομάρτυρες της Χριστιανοσύνης. Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε Χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303, διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.
   Σύμφωνα με την παράδοση, μέσα στη φυλακή ευλόγησε τον μαθητή του Νέστορα «κατασφραγίσας το μέτωπο αυτού δια του σταυρού», να νικήσει τον ειδωλολάτρη παλαιστή Λυαίο «μεγέθει σώματος και ρώμη τους κατ΄ αυτόν υπεβάλλων». Η νίκη του Νέστορα εξόργισε τον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό που παρευρίσκετο στο στάδιο και έτσι ο μεν Νέστορας αποκεφαλίστηκε, ο δε Δημήτριος δολοφονήθηκε με λογχισμό στα πλευρά («λόγχη τρωθείς την πλευράν»).
   Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί παρέλαβαν το μαρτυρικό λείψανο και το έθαψαν και πάνω στο τάφο το 412 ο έπαρχος του Ιλλυρικού Λεόντιος «την τε δόξαν λαμπρός, την τε προς τον Χριστόν πίστιν μάλα θερμός», έκτισε ναό «μέσον του σταδίου και του δημοσίου λουτρού κάλλιστα διηρημένου».
   Οι συγγραφείς εγκωμίων του Αγίου Δημητρίου, Ευστάθιος ΘεσσαλονίκηςΓρηγόριος ο Παλαμάς και Δημήτριος Χρυσολωράς, αναφέρουν ότι το σώμα του Αγίου τάφηκε στον τόπο του μαρτυρίου, ενώ ο τάφος μεταβλήθηκε σε βαθύ φρέαρ που ανέβλυζε μύρο, εξ ου και η προσωνυμία του Μυροβλήτου.
   Στις βυζαντινές εικόνες αλλά και στη σύγχρονη αγιογραφία ο Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με κόκκινο άλογο, σε αντιδιαστολή του λευκού αλόγου του Αγίου Γεωργίου, να πατά τον άπιστο Λυαίο.
    Είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο ομώνυμος ναός πάνω από τον τάφο του. Εορτάζει στις 26 Οκτωβρίου


ερός Ναός γίου Δημητρίου Λουκ.

 Ὁ Ναός ὅπως ἦταν προτοῦ κατασκευασθῆ ὁ πρόναος.

  Στό χωριό μας ὑπάρχει Ναός  (ἐξωκκλήσιο στόν κάμπο τοῦ χωριοῦ) τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη τό 1932 ἀπό τόν ἀείμνηστο  Ἰωάννη Μαργιά, εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ υἱοῦ τοῦ Δημητρίου.
   Ὁ Ναός παρέμεινε ἀτελής γιά πολλά χρόνια.
   Οἱ εὐσεβεῖς ὅμως κάτοικοι τοῦ Λουκᾶ, εὐλαβοῦντο τόν Ἅγιο Δημήτριο καί ἔσπευδαν πάντοτε νά ἀνάψουν τά καντήλια καί νά προσκυνήσουν τήν εἰκόνα του.
  Ἐνθυμούμεθα τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίς ἐσωτερικό ταβάνι καί χωρίς  δάπεδο.
    Στό βάθος, στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ κρέμονταν πολλά καντήλια μπροστά στά ἱερά εἰκονίσματα. Μέσα σέ αὐτόν τόν χῶρο ἄνθιζε ἡ εὐλάβεια καί ἐδίδετο πλουσία ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.
   Ὅμως ἦλθε ὁ καιρός πού ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μετά ἀπό πολλές δεκαετίες ἀπό τότε πού χτίστηκε, ἐπερατώθη.
   Τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως π. Γεωργίου Ρέκκα καί ὁ ζῆλος του γιά τήν εὐπρέπεια τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ χωριοῦ μας, συνάντησαν τίς χορηγίες καί τίς προσφορές τῶν εὐσεβῶν συγχωριανῶν μας, καί ἔτσι φτάσαμε στήν ἡμέρα τῶν Ἱερῶν ἐγκαινίων.
   20 Σεπτεμβρίου 1992. Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρός Θεόκλητος.
   Τήν παραμονή 19 Σεπτεμβρίου 1992 ἔγινε ἡ κατάθεσις τῶν ἱερῶν μαρτυρικῶν Λειψάνων, τά ὁποῖα μετέφερε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Βαρσῶν, οἱ τότε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς καί Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Σκλήφας  (νῦν Μητροπολίτης Πατρῶν) .
   Τά λείψανα πού κατετέθησαν ἀνῆκαν στούς Ἁγίους Νεομάρτυρας Δημήτριο καί Παῦλο, Πολιούχους Τριπόλεως.
   Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεόκλητος καί τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος.
   Τήν ἄλλην ἡμέρα ἔγινε ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων, καθαγιάστηκε ἡ Ἁγία Τράπεζα καί ἐτελέσθη ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο τῶν ἀοιδίμων κτιτόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἰωάννου καί Δημητρίου.
    Μετά τά ἐγκαίνια ἔγιναν περαιτέρω ἐργασίες στόν Ἱερό Ναό, ὥστε νά καταστῇ κόσμημα τοῦ χωριοῦ μας.
   Δημοσιεύομε φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λουκᾶ καί τήν ἱερά τελετή τῶν Ἐγκαινίων του.
   Εὐχόμεθα ὁ Κύριός μας διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου νά δίδῃ ὑγεία καί εὐλογία σέ ὅλους καί κυρίως σέ ἐκείνους πού φέρουν τό ὄνομα τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου.
    Νά προστατεύῃ ὅλους ὅσοι τιμοῦν τήν μνήμη του καί τούς συγχωριανούς μας σέ ὅποιο μέρος τῆς γῆς καί ἄν εὑρίσκονται.
   Ἐπίσης δεόμεθα νά ἀναπαύῃ Κύριος ὁ Θεός ἐν σκηναῖς Ἁγίων καί Δικαίων τίς ψυχές τῶν ἀοιδίμων κτιτόρων τοῦ Ναοῦ, τῶν εὐεργετῶν καί ἀνακαινιστῶν αὐτοῦ.
   Ἑξαιρέτως νά ἀναπαύῃ τίς ψυχές τῶν:
   Θεοκλήτου Ἀρχιερέως
   Γεωργίου Ἱερέως (Ρέκκα)
   Ἰωάννου Μαργιᾶ
   Δημητρίου Μαργιᾶ
   Σταυρούλας Καρνέζη
   Γεωργίου Καρνέζη
   καί πάντων τῶν κεκοιμημένων εὐεργετῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
    Θεία Λειτουργία, ἐκτός ἀπό τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, 26 Ὀκτωβρίου, τελεῖται καί στίς 20 Σεπτεμβρίου (ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων) καί 1 Ἰουλίου καί 1 Νοεμβρίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
( Στό τέμπλο τοῦ Ναοῦ ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τῶν Ἁγίων).


σπερινός τν γκαινίων- ρτοκλασία.
 Λιτανεία τν ερν Λειψάνων πέριξ τοῦ Ναο. Εκονίζονται Μητροπολίτης Θεόκλητος βαστάζων τά ερά Λείψανα, ρχιμ. Χρυσόστομος Σκλήφας νν Μητροπολίτης Πατρῶν, είμνηστος ερεύς ωάννης Σουρλίγκας, φημέριος ερο Ναο Ταξιαρχν Τριπόλεως, μακαριστός ερεύς π. Γεώργιος Ρέκκας, φημέριος Λουκ καί ερεύς Χρῖστος Σκλήφας, φημέριος Σημειάδων. πίσης ο ψάλτες Νικόλαος τσώνιος καί θανάσιος Γαλιτος. Τελετή τν γκαινίων (Μητροπολίτης Θεόκλητος, δεξιά του ρχιμ Χρυσόστομος Σκλήφας, ριστερά του μακαριστός πλέον ερεύς ωάννης Σουρλίγκας).

Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν...

Ἔκχυσις κηρομαστίχης ἐντός τοῦ στύλου τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ὅπου ἔχουν ἤδη τοποθετηθεῖ τά Λείψανα τῶν Ἁγίων.

Ἡ πλύσις τς γίας Τραπέζης. Ὁ Μητροπολίτης Θεόκλητος, ὁ Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγκας καί πίσω ὁ Ἱερεύς Ἰωάννης Βῆλος, ἐφημέριος τότε Σάγκα, νῦν ἐφημέριος Λουκᾶ.
 Καθαγιασμός τῶν Ἱερῶν Ἀντιμηνσίων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου