Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

    Μέ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή χιλιάδων Πατρέων ἑορτάσθη ἡ 49η ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στήν Πάτρα (1964-2013).

  • Τό Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν πρ. Αὐλῶνος κ. Χριστοδούλου, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου.

  Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί στό πῶς καί ἐάν προσλαμβάνῃ σήμερα ὁ ἄνθρωπος, ἡ κοινωνία μας αὐτή τήν διδασκαλία περί τοῦ ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ σαφήνεια καί παρρησία ἔθεσε τόν δάκτυλον «ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων» καί ἐστιγμάτισε τήν σημερινή κατάσταση καί τήν νοοτροπία ὅτι «ὁ ἄνθρωπος εἶναι θεός καί ὁ Θεός πρέπει νά μείνῃ μακράν τῆς οἰκογενείας μας, τῆς κοινωνίας μας, κλπ.».

          Μίλησε γιά ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εὐθύνονται γιά τήν κατάντια αὐτοῦ τοῦ τόπου, καί ἐκάλεσε τόν Λαό τοῦ Θεοῦ σέ ἐγρήγορση, προκειμένου ἡ πατρίδα μας νά δῇ καλύτερες ἡμέρες.
  • Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη ΠολυαρχιερατικήΘεία Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο καί προεχείρισε Ἀρχιμανδρίτη τόν Διάκονο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου π. Προκόπιο Κόρδα.

          Ὁ χειροτονηθείς μίλησε μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεόν, πού ἐφύτευσε στήν ψυχή του τόν πόθο γιά τήν Ἱερωσύνη, καί εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι τόν βοήθησαν νά ἐκπληρώσῃ αὐτό τόν πόθο καί νά φθάσῃ ἕως ἐδῶ.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν, στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν θυσία ἐπί τοῦ χιαστοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί συνέδεσε τόν Σταυρό καί τήν σταυρο-αναστάσιμη πορεία μέ τήν Ἱερωσύνη, πού ἦταν πάντοτε καί ἰδιαιτέρως εἶναι στίς ἡμέρες μας ἄρση Σταυροῦ καί πορεία πρός Γολγοθᾶ, προκειμένου νά δοξασθῇ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου καί νά ὁδηγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι στόν ἁγιασμό καί τήν σωτηρία.

          Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀλλά καί τῶν ἄλλων ἀκολουθιῶν, ὁ Ναός τοῦ Πρωτοκλήτου εἶχε κατακλυσθῆ ἀπό χιλιάδες κόσμου.

  • Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτάνευση τῆς Ἁγίας Κάρας. Ἀρχικά μετεφέρθη ἐν πομπῇ ἀπό τόν Ἱερό Ναό στήν Ἰχθυόσκαλα Πατρῶν, ὅπου ἐτελέσθη Ἁγιασμός γιά τήν νέα ἁλιευτική περίοδο.

          Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἁγία Κάρα, συνοδείᾳ τῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως καί πλήθους Λαοῦ, πού ἐπιβιβάσθηκαν σέ πλοῖα, μετεφέρθη διά θαλάσσης στόν Μῶλο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, καί ἐκεῖθεν στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων. Στήν ἐν λόγῳ πλατεία ἀνεπέμφθη Δοξολογία, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἀρχόντων καί ἀμέτρητου πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει τήν πλατεία καί ὅλους τούς δρόμους μέχρι τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (ἀπόσταση περίπου ἑνός χιλιομέτρου). 

 Στήν ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν μίλησε ἐνθαρρυντικά, αἰσιόδοξα καί ἐλπιδοφόρα, καί μέ τήν βεβαιότητα ὅτι, ὅπως ὅλες οἱ δύσκολες ἐποχές καί καταστάσεις ἔχουν τέλος, τό ἴδιο θά συμβῇ καί μέ τήν δύσκολη περίοδο πού διανύομε σήμερα.

         


 «Μή σκύψετε τό κεφάλι», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος. «Ἔχετε πίστη καί ἐλπίδα στόν Θεό. Μή γονατίσετε, μή λιποψυχήσετε. Νά ἔχετε χαρά. Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει. Ἐκτός ἀπό τίς ἄλλες δωρεές Του, πού ἔχει δώσει ἰδιαιτέρως στήν Πάτρα, μᾶς ἔδωσε τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος ἔμεινε γιά πάντα μαζί μας μέ τόν Τάφο του, μέ τήν Ἁγία Κάρα του καί μέ τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του. Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας εἶναι τά πάντα γιά μᾶς. Γι’ αὐτό ἔχετε θάρρος, μή ἀπελπίζεσθε. Προχωρῆστε μέ πίστη καί αἰσιοδοξία καί ἡ νίκη εἶναι βεβαία...».

          Μετά τήν Δοξολογία, ἡ Ἁγία Κάρα καί ἡ Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἐλιτανεύθησαν μέχρι τόν Ἱερό Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐν μέσῳ χιλιάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει ἔνθεν καί ἔνθεν τήν ὁδό Ἁγίου Ἀνδρέου.

          Μετά τήν Λιτανεία, ἐτελέσθη στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο μεγάλο Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἡ Ἱερά Παράκληση πρός τόν Ἅγιο.        Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου